Napis Gwarancja producenta

Amortyzator Zawieszenia

Amortyzatory

Amortyzator jest elementem układu zawieszenia. Do jego zadań należy niwelowanie wahań karoserii oraz utrzymywanie stałego kontaktu miedzy kołami a jezdnią. Dzięki temu prowadzenie pojazdu jest wygodniejsze, bezpieczniejsze i bardziej efektywne. W starszych samochodach można jeszcze czasem spotkać obecnie już nie stosowane amortyzatory cierne. Ich działanie polegało na tłumieniu ruchów resorów przez hamowane tarciem ramie amortyzatora. Innym rodzajem są amortyzatory teleskopowe, które mogą być hydrauliczne lub gazowo-hydrauliczne. W amortyzatorach hydraulicznych skoki resorów ograniczane są przez tarcie wytwarzane przez wewnętrzny system zaworów. Utrudnia on przemieszczanie się oleju pomiędzy poszczególnymi elementami amortyzatora. W amortyzatorach gazowo-hydraulicznych dodatkowo stosowany jest gaz, który zapobiega się pienieniu oleju przy ich intensywnym wykorzystaniu. Obecnie dostępne są również amortyzatory magnetoreologiczne. Wypełnione są cieczą, której gęstość jest zależna od natężenia prądu przez nią przepuszczanego. Umożliwia to regulację twardości zawieszenia w trakcie jazdy od komfortowej po sportową. Jeżeli w samochodzie zastosowano zawieszenie hydropneumatyczne, to role amortyzatorów i resorów spełnia układ ciśnieniowy. Przyjmuje się, że amortyzatory tracą swoje właściwości po przejechaniu od 80 do 100 tysięcy kilometrów. Po takim przebiegu zaleca się ich wymianę ponieważ nie wypełniają w pełni funkcji, do których zostały przeznaczone. Należy pamiętać, że stopień zużycia amortyzatorów zależy przede wszystkim od stylu jazdy kierowcy. Wiąże się z tym zalecenie, aby badać stan amortyzatorów po przejechaniu 20 tysięcy kilometrów. Amortyzatory powinno się wymieniać parami. Jednocześnie powinna nastąpić wymiana odbojnika chroniącego amortyzator przed "dobijaniem".

Więcej o amortyzatorach

Jednorurowy wysokociśnieniowy amortyzator hydrauliczno-pneumatyczny

Budowa jednorurowego wysokociśnieniowego amortyzatora hydrauliczno-pneumatycznego

W omawianym typie amortyzatorów cylinder wypełniony jest olejem. Jest on podzielony przez tłok na komorę górna i komorę dolną. Poniżej dolnej komory umiejscowiona jest komora wypełniona azotem. Obie te przestrzenie oddzielone są od siebie, swobodnie przesuwającym się w cylindrze dodatkowym tłokiem. W temperaturze pokojowej najmniejsze ciśnienie azotu ma wartość dwóch i pół megapaskali.

Działanie jednorurowego wysokociśnieniowego amortyzatora hydrauliczno-pneumatycznego

Przesuwanie się tłoka w cylindrze spowodowane ściskaniem amortyzatora wywołuje wzrost ciśnienia oleju w dolnej komorze. Jednocześnie olej ma możliwość przepłynięcia przez otwór znajdujący się w tłoku do górnej komory. W tym momencie powstaje siła tłumiąca, która towarzyszy przemieszczaniu się oleju. W tym samym czasie tłok oddzielający dolną komorę od komory zawierającej azot także przesuwa się w dół przyczyniając się tym samym do sprężenia gazu. Zwiększające się ciśnienie azotu powoduje zwiększenie szybkości przepływu oleju do górnej komory. Rozwiązanie takie sprawia, że tłumienie drgań przebiega łagodnie i płynnie.

Więcej o jednorurowym wysokociśnieniowym amortyzatorze hydrauliczno-pneumatycznym

Podział amortyzatorów

W samochodach oraz innych pojazdach wykorzystuje się przede wszystkim amortyzatory teleskopowe hydrauliczne albo hydrauliczno-pneumatyczne. Obecnie wyszły już z użycia amortyzatory hydrauliczne ramieniowe.

Biorąc pod uwagę zasadę funkcjonowania amortyzatory można podzielić na:
– jednostronnego działania
– dwustronnego działania

Amortyzatory określane jako jednostronnego działania charakteryzują się tym, ze tłumienie drgań pojawia się tylko w trakcie ich rozciągania. Ma to miejsce dzięki temu, ze zawór tłoka jest w tym czasie zamknięty a olej przemieszcza się przez kalibrowany otwór. Tłumienie drgań nie towarzyszy ściskaniu amortyzatora, gdyż zawór jest w tym czasie otwarty i olej może przez niego swobodnie przepływać. Dzięki zastosowaniu dwóch zaworów, amortyzatory dwustronnego działania spełniają swoja rolę zarówno podczas rozciągania jak i ściskania.

Zważywszy na konstrukcję amortyzatory można podzielić na:
– jednorurowe
– dwururowe

Amortyzatory jednorurowe posiadają jedną komorę roboczą, która stanowi cylinder z przemieszczającym się tłokiem. Na amortyzator dwururowy składają się dwa, ułożone współosiowo cylindry. Tłok pracuje w cylindrze wewnętrznym.

Więcej o podziale amortyzatorów