Napis Gwarancja producenta

Cewka zapłonowa

Cewka zapłonowa

Cewka zapłonowa jest elementem układu zapłonowego sinika benzynowego. Do jej zadań należy wytworzenie ładunku elektrycznego i zamiana go na iskrę. Przetwarza prąd o niskim napięciu na prąd o napięciu od 25 do 30 tysięcy woltów.

Budowa cewki zapłonowej

Głównymi elementem cewki zapłonowej jest uzwojenie pierwotne oraz uzwojenie wtórne. Uzwojenie pierwotne wykonane jest z grubszego drutu i posiada mniejszą liczbę zwojów. Przez nią pobierany jest prąd do urządzenia, dzięki temu, że wyposażona jest w styk dodatni. Uzwojenie wtórne wytworzone jest z drutu około od około dziesięciu do dwudziestu razy cieńszego od zastosowanego w uzwojeniu pierwotnym. Posiada też od około stu do dwustu razy więcej zwojów. Jeden z końców uzwojenia wtórnego połączony jest do masy a drugi do styku wysokiego napięcia. Uzwojenie wtórne przekazuje dalej prąd o wysokim napięciu. Obydwa uzwojenia owinięte są wokół jednego żelaznego rdzenia. Zbudowany jest on z odizolowanych od siebie metalowych płytek. Obudowa cewki ma najczęściej kształt walca lub kostki.

Zasada działania cewki zapłonowej

Prąd docierający z akumulatora do cewki zapłonowej powoduje powstanie w cewce zapłonowej pola magnetycznego. Układ zapłonowy zamyka obwód używając przerywacza lub modułu zapłonowego powodując powstanie indukcji. Wywołuje to załamanie się pola magnetycznego i powstanie prądu o napięciu od około 250 do 400 wolt. Prąd o tym napięciu przekazywany jest do uzwojenia wtórnego, gdzie wartość jego napięcia jest zwielokrotniana aż do od około 25 tysięcy do 40 tysięcy V. Następnie obwód jest przerywany. Odbywa się to w taki sposób, że prąd może płynąć tylko przez styk wysokiego napięcia do świecy. Ta w tej sytuacji wytwarza iskrę. Czas iskrzenia jest adekwatny do czasu oddawania energii przez cewkę. W zależności od producenta cewki oraz jej rodzaju, energia przez nią wytwarzana może mieć wartość od 10 do 150 megadżuli.

Więcej o cewce zapłonowej