Napis Gwarancja producenta

FIAT – wybór modelu samochodu


FIAT

11 lipca 1899 roku to dzień, w którym kilku dobrze sytuowanych włoskich miłośników motoryzacji założyło spółkę pod nazwą Fabbrica Italiana di Autmobili Torino (FIAT). Pośród wspólników był Giovanni Agnelli, który na początku piastował stanowisko sekretarza, natomiast od roku 1920 aż do swojej śmierci w roku 1945, pełnił funkcję prezesa firmy FIAT. Jako pierwszy, na taśmach produkcyjnych fabryki pojawił się model Fiat 3 1/2HP, przygotowany przez A. Facciolego, nabyty przez spółkę jednocześnie z warsztatami G.B. Ceirano. Z uwagi na fakt, że kupione warsztaty były niewielkich rozmiarów i właściwie nie nadawały się do produkcji w nich samochodów, przeprowadzono je łącznie z zatrudnionymi tam robotnikami do nowej fabryki, wybudowanej w Turynie. Funkcję szefa produkcji w nowej firmie objął Ceirano, zaś jego byli pracownicy Vincenzo Lancia oraz Felice Nazarro, uczestnicząc w zawodach sportowych , pomogli w rozsławieniu firmy FIAT. W fabryce rozbudowywano produkcję samochodów osobowych, a od roku 1903 także ciężarowych. Tymczasem, między rokiem 1910 a 1915, montowano dużą serię jednego samochodu osobowego Fiat 12/15 HP Tipo 1, liczącą ogółem 2450 pojazdów. Wykorzystując jego podwozie budowano także furgony dostawcze, natomiast również i silnik okazał się pomocny przy konstruowaniu innego modelu osobowego o nazwie Fiat Zero. Tymczasem w trakcie trwania I wojny światowej montowano samochody ciężarowe potrzebne wojsku, były to 15-Ter oraz 18 BL. Do roku 1921 wytwarzano drugi z modeli i w sumie wykonano bez mała 20 000 jego egzemplarzy. I tak, firma o nazwie FIAT została główną firmą samochodową w Europie i podporządkowała sobie inne włoskie firmy samochodowe, na przykład SPA oraz Ansaldo.

Więcej o Fiacie