Napis Gwarancja producenta

Filtr oleju silnikowego

Wybierz markę samochodu dla poszukiwanego filtra olejuFiltr oleju

Filtr oleju stanowi część układu smarowania silnika. Stosowanie go jest konieczne ze względu na to, że olej krążący w układzie olejania silnika jest stopniowo coraz bardziej zanieczyszczany a także dlatego, że zmianom ulegają jego właściwości smarowania. Pogorszenie się jakości oleju wynika z utleniania go, dochodzącego w wysokich temperaturach. Efektem tego procesu jest tworzenie się głównie żywic i kwasów.

Zadania filtra oleju

Główna funkcją filtra oleju jest usuwanie z oleju zanieczyszczeń mogących doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Wymiana filtra oleju

Ze względu na swoje zadania filtry z czasem ulegają zanieczyszczeniu, które uniemożliwia ich prawidłową pracę. Dlatego należy je co określony czas wymieniać. Podobnie należy postępować z olejem. W trakcie wymiany oleju ważne jest wymienienie również wkładu filtra.

Działanie filtra oleju

Początkowo olej oczyszczany jest przez smok pompy oleju. Najczęściej jest on zrobiony z metalowej siatki. Nie przepuszcza on największych zabrudzeń i osadów. Kolejny etap oczyszczania oleju ma miejsce w filtrach wstępnego i dokładnego oczyszczania. Silniki wyposażone są zazwyczaj w jeden filtr wstępnego usuwania zanieczyszczeń oraz jeden filtr dokładnego oczyszczania oleju.

Filtr wstępnego oczyszczania oleju

Filtr wstępnego oczyszczania oleju nazywany jest także filtrem pełno przepływowym. Jego umiejscowienie jest tak zaprojektowane aby cały olej dostarczany przez pompę przepływał przez niego.

Filtr dokładnego oczyszczania oleju

Usytuowanie filtra dokładnego oczyszczania może być zaprojektowane podobnie jak filtra oczyszczania wstępnego lub tak aby filtrować tylko część oleju. Poddany oczyszczaniu olej kierowany jest z powrotem do miski olejowej.

Więcej o filtrze oleju