Napis Gwarancja producenta

Kompresor klimatyzacji / Sprężarka

Sprężarka klimatyzacji

Zadaniem sprężarki w klimatyzacji samochodu jest zasysanie czynnika chłodniczego będącego w postaci pary przez przewód ssawny, sprężenie go i dostarczenie do skraplacza. Podczas tego procesu wzrasta temperatura oraz ciśnienie czynnika chłodniczego, w związku z czym ciepło pobrane w parowniku może zostać oddane w skraplaczu.

Sprężarki chłodnicze pełnią funkcję urządzeń wyporowych. Najczęściej wykorzystuje się sprężarki tłokowe lub łopatkowe. Te pierwsze mogą mieć ustawione tłoki rzędowo lub równolegle do osi (osiowo – w pompach tłokowo osiowych). W rozwiązaniu nazywanym otwartym, sprężarki napędzane są zazwyczaj przez silnik przy użyciu paska klinowego. W miniaturowych urządzeniach chłodniczych stosuje się sprężarki hermetyczne, w których źródło napędu znajduje się wewnątrz obudowy urządzenia. W tym przypadku do napędu stosuje się tylko silniki elektryczne. Sprężarki z tłokami rozmieszczonymi rzędowo są obecnie rzadko stosowane. Można je jeszcze spotkać jedynie w klimatyzacjach samochodów osobowych. Częściej występują sprężarki tłokowe osiowe i łopatkowe.

Wydajność chłodzenia urządzeń ze sprężarkami wyporowymi zależy od prędkości obrotowej, którą z kolei reguluje prędkość obrotowa silnika. Dzieje się tak ponieważ napęd przy użyciu paska klinowego działa ze stałym przełożeniem. Jako że podczas jazdy prędkość obrotowa silnika jest uzależniona od warunków jazdy, wymagana jest regulacja wydajności chłodzenia. Umożliwia to specjalna konstrukcja przekładni pasowej, sprawiająca, że wydajność chłodzenia jest już wystarczająca przy prędkości obrotowej biegu jałowego silnika. Skutkiem tego jest nadmiar wydajności chłodzenia przy zwykłej roboczej prędkości obrotowej silnika. Dostosowanie do potrzeb następuje przez krótkotrwałe rozłączenie sprzęgła elektromagnetycznego zespołu napędu sprężarki. Koło pasowe jest napędzane przez silnik nieustannie. Jest ono ułożyskowane przy użyciu łożysk tocznych na piaście osadzonej na wałku napędowym przy pomocy wpustu. Kiedy włączony jest elektromagnes zamontowany nba obudowie, przez połączenie siłowe moment napędowy przenoszony jest na posiadającą okładzinę cierną tarczę zwory.

Więcej o sprężarce klimatyzacji