Napis Gwarancja producenta

Rozdzielacz zapłonu

Rozdzielacz zapłonu

Zadania rozdzielacza zapłonu

Rozdzielacz zapłonu przerywa prąd elektryczny niskiego napięcia w uzwojeniu pierwotnym cewki zapłonowej. Poza tym odpowiada za odprowadzanie impulsów prądu elektrycznego o wysokim napięciu, indukowanego w uzwojeniu wtórnym cewki do zacisków przewodów zapłonowych usytuowanych w poszczególnych cylindrach jednostki napędowej.

Budowa rozdzielacza zapłonu

Rozdzielacz zapłonu jest układem składającym się z przerywacza i rozdzielacza. Tworzy go kadłub, kopułka, wałek, przerywacz, kondensator, palec oraz regulatory wyprzedzenia zapłonu. Wałek w górnej części posiada krzywkę służącą do unoszenia ruchomego styku przerywacza. W jego dolnej części znajduje się natomiast wielokarb (płetwa), dzięki której ustalane jest jego położenie. Liczba karbów równa jest liczbie cylindrów silnika, dla których przeznaczony jest przerywacz. Palec rozdzielacza zamontowany jest zazwyczaj na wałku. Może też być przykręcony do podstawy odśrodkowego regulatora. Wytwarza się go z ebonitu, fibry albo innego materiału cechującego się dobrą izolacyjnością. Palec w górnej części wyposażony jest w metalową płytkę. Jest ona ciągle połączona ze środkowy stykiem kopułki . W trakcie obracania styka się ona także (z drugiej strony) ze stykami umiejscowionymi na obwodzie kopułki. Kopułka rozdzielacza zrobiona jest z materiału będącego dobrym izolatorem. Liczba styków rozmieszczonych na jej obwodzie równa się liczbie cylindrów, dla których przeznaczony jest rozdzielacz. Łączą się one z gniazdami, w których znajdują się przewody wysokiego napięcia. Łączą one kopułkę z odpowiednimi świecami zapłonowymi. Styk umiejscowiony w górnej części kopułki połączony jest z palcem rozdzielacza. Połączenie to składa się z grafitowego pręcika, który dociskany jest przez sprężynę. Kopułkę z cewką zapłonową łączy przewód wysokiego napięcia znajdujący się w gnieździe styku znajdującego się w górnej części kopułki. Oktanokorektor, czyli ręczny regulator wyprzedzenia zapłonu zbudowany jest z dźwigni nieruchomo połączonej z kadłubem rozdzielacza, podziałówki ze stopniową skalą oraz śruby albo nakrętki zaciskowej.

Więcej o rozdzielaczu zapłonu