Gwarancja na części samochodowe

ROZRZĄD – wybór marki, modelu i typu samochodu

Układ rozrządu

Zadania i budowa układu rozrządu

Zadaniem układu rozrządu jest napełnianie cylindra silnika czynnikiem roboczym (paliwem) i usuwanie spalin. Układ rozrządu w silnikach czterosuwowych składa się z osadzonych w kanałach głowicy zaworów dolotowych i wylotowych ze sprężynami oraz z przekładni napędzającej wałek krzywkowy sterujący otwieraniem i zamykaniem zaworów bezpośrednio przez popychacze lub rzadziej pośrednio przez dźwignię zaworów. Dawniej w samochodach osobowych wałek rozrządu usytuowany był w kadłubie z popychaczami i drążkami (laskami) popychaczy. Obecnie jest on umieszczany w głowicy jednostki napędowej. Aby układ rozrządu mógł efektywnie spełniać swoje zadania w cylindrze muszą znajdować się przynajmniej dwa zawory - jeden dolotowy i jeden wylotowy. Zasadą jest dążenie w konstrukcji silników benzynowych i wysokoprężnych do usprawnienia procesów wymiany ładunków przez zmniejszenie oporów przepływu, zwiększenie całkowitego przekroju kanałów oraz właściwe zawirowanie czynnika. Uzyskuje się to między innymi dzięki zwiększeniu liczby zaworów, najczęściej do czterech. Jeżeli liczba zaworów jest nieparzysta to zawsze więcej jest zaworów dolotowych. W takim przypadku występuje konieczność zastosowania dwóch wałków rozrządu, z których jeden obsługuje zawory dolotowe a drugi wylotowe.

Więcej o układzie rozrządu

Popychacze w układzie rozrządu

Zadania popychaczy

Głównym zadaniem popychacza jest współpraca z krzywką wału rozrządu oraz z trzonkiem zaworu lub laską popychacza.

Podział popychaczy samochodowych silników spalinowych

Popychacze można podzielić ze względu na część lub zespół, z którym współpracują, sposób obsługi, kształt. W pierwszym przypadku wyróżnia się popychacze płaskie, rolkowe i dźwigniowe. Są one wykorzystywane między innymi w silnikach, w których wałek rozrządu znajduje się w kadłubie. Ze względu na sposób obsługi wyróżnia się popychacze mechaniczne i hydrauliczne. Te pierwsze wymagają okresowej kontroli luzu zaworowego. Hydrauliczne są bezobsługowe, nie wymagają kontroli okresowej. Obecnie są najczęściej montowane w silnikach. Ze względu na kształt wyszczególnić można popychacze szklankowe i płaskie. Te pierwsze współpracują z wałkami rozrządu w głowicy. Posiadają na całej długości dużą średnicę. Popychacze płaskie posiadają dużą średnicę tylko w części dolnej. Stosowane są w silnikach, w których wałek rozrządu umieszczony jest we kadłubie.

Budowa popychaczy

Aby zmniejszyć ciężar popychacza płaskiego zmniejsza się jego średnicę w części prowadzącej. Nie wpływa to negatywnie na współpracę talerzyka z krzywką, zmniejsza natomiast masę popychacza, a więc elementu wykonującego ruch posuwisto zwrotny. Popychacze szklankowe mogą mieć regulację luzu hydrauliczną lub ręczną. W przypadku regulacji manualnej, wyposażone są w płytki, przy pomocy których ustawia się luz. Są one usytuowane w specjalnym gnieździe. W popychaczach hydraulicznych, nazywanych także kastorami luzów zaworowych, regulacja odbywa się dzięki wykorzystaniu hydraulicznego kasownika luzu. Jest on zasilany będącym pod ciśnieniem olejem dostarczanym z kanału olejowego. Wytwarzane są w różnych typach. Popychacze są konstruowane tak, aby podczas pracy obracały się. Sprawia to, że równomiernie się zużywają.

Więcej o popychaczach w układzie rozrządu

Wał rozrządu

Zadania wału rozrządu

Wał rozrządu otwiera i zamyka zawory. Odbywa się to przy pomocy krzywek. Dodatkowo stosowany jest do napędzania innych mechanizmów, takich jak na przykład pompa olejowa, pompa wtryskowa, pompowtryskiwacz, aparat zapłonowy.

Budowa wału rozrządu

Na wale rozrządu montuje się czopy łożyskowe, czop na którym osadza się koło napędowe oraz krzywki napędzające dźwigienki. Wałek rozrządu jest zazwyczaj jednorodnym elementem wraz z krzywkami. Może być pełny lub przewiercony wzdłuż. W tym drugim przypadku ma mniejszą masę. Poza tym, kanałem w wale doprowadzany jest olej do czopów, krzywek i dźwigienek zaworowych (przez dodatkowe otwory poprzeczne). Dzięki temu zapewnione jest smarownie wszystkich powierzchni oraz ciągłe utrzymywanie się filmu olejowego. Kształty krzywek zaworów dolotowych i wylotowych w silnikach wysokoobrotowych są różne. W jednostkach napędowych wolnoobrotowych i średnioobrotowych są one zwykle takie same. Jeżeli zastosowana jest zmienna faza rozrządu do krzywki mogą być przesuwane. Wały rozrządu są tak projektowane aby były jak najbardziej sztywne i możliwie sztywno osadzone w silniku. Muszą mieć także podwyższoną odporność na skręcanie i zginanie. Czopy są umieszczane jak najbliżej krzywek aby zminimalizować działanie niekorzystnych sił. Jednostki czterosuwowe są tak projektowane, aby wał rozrządu obracał się dwa razy wolniej niż wał korbowy. Aby zapewnić większą sztywność wałka głowicy, wał rozrządu jest podpierany co jeden lub dwa zestawy krzywek.

Więcej o wale rozrządu