Napis Gwarancja producenta

SPRZĘGŁO

Sprzęgło

W nowoczesnych samochodach z ręczną skrzynią biegów sprzęgło jest obsługiwane przez zewnętrzny lewy pedał. Z mechanizmem sprzęgła jest on scalony poprzez łączenie hydrauliczne lub kablowe. W starszych samochodach sprzęgło jest obsługiwane przez połączenie mechaniczne. Mimo że sprzęgło może być umiejscowione fizycznie blisko pedału sterującego, niezbędne do zapewnienia jego prawidłowej pracy jest zamontowanie elementów uruchamiających w pewnej odległości od silnika. Umożliwia to jego płynną pracę ponieważ redukuje wpływ drgań jednostki napędowej. Na zmniejszenie drgań ma wpływ także odpowiednia konstrukcja zawieszenia silnika. Gdyby był on zamontowany sztywno, płynna praca sprzęgła byłaby niemożliwa, gdyż drgania wywoływane w trakcie jego pracy byłyby przenoszone na nie. Sprzęgło samochodowe zbudowane jest z tarczy, docisku i łożyska. Sprzęgło poprzez koło zamachowe łączy się z silnikiem. Głównym zadaniem koła zamachowego jest przełożenie napędu z wału korbowego na sprzęgło. Domyślnie sprzęgło jest ustawione w pozycji łączącej skrzynię biegów z silnikiem. Poprzez wciśnięcie sprzęgła następuje jego odłączenie. Sprzęgło znajduje się między silnikiem a skrzynią biegów. Odłączenie go jest niezbędne do zmiany biegów. Kiedy kierowca wciska pedał sprzęgła jego widełki i łożysku odciągają tarcze dociskową powodując w ten sposób zwolnienie tarczy. Tarcza sprzęgłowa przylega do koła zamachowego słabiej lub w ogóle. Gdy pedał sprzęgła nie jest wciśnięty rozprężają się zamontowane w obudowie tarczy dociskowej sprężyny powodując jej przylgnięcie do koła zamachowego i obracanie się z nim.

Więcej o sprzęgle

Sprzęgło Haldex

Sprzęgło Haldex odpowiedzialne jest za sterowanie rozdziałem momentu napędowego między osie. Zazwyczaj układy napędowe są tak skonstruowane, że przekazują moment obrotowy na koła przedniej lub tylnej osi. Sprzęgło Haldex jest układem międzyosiowym. Umożliwia ono czasowe, dodatkowe przenoszenie części momentu napędowego silnika do osi nienapędzanej. Ideą jego działania jest przekazywanie momentu napędowego do kół posiadających w danej chwili najlepszą przyczepność do jezdni. Odbywa się to niejako przez manipulowanie liczbą kół napędowych. Jego działanie zależne jest od warunków ruchu, a więc na przykład od ruszania i przyspieszania, jazdy ze stałą szybkością, poruszania się po jezdni mającej różnorodną przyczepność. Sprzęgło Haldex wywodzi się ze sprzęgła wiskotycznego. W sprzęgle wiskotycznym płytki przekazujące napęd łączyły się ze sobą automatycznie. Wynikało to z różnic prędkości obrotowych kół przedniej i tylnej osi. W sprzęgle Haldex płytki przenoszące napęd łączą się ze sobą w sposób kontrolowany. Sterowanie to odbywa się przy wykorzystaniu układu elektroniczno-hydraulicznego.

Zadania sprzęgła Haldex

Do zadań sprzęgła Haldex należy wzmocnienie kontroli trakcji poprzez przenoszenie napędu powyżej 2000 Nm oraz pełne działanie przy jeździe do tyłu i chwilową aktywację przy różnych prędkościach. Inną funkcją tego urządzenia jest wzmocnienie dynamiki pojazdu podczas przyspieszania przez natychmiastową aktywację i dezaktywację oraz całkowitą kontrolę przepływu momentu obrotowego. Jako zadanie sprzęgła Haldex można również wymienić podniesienie bezpieczeństwa samochodu i jego pasażerów, realizowane poprzez pełną integrację z układami trakcji oraz wyłączanie w czasie krótszym niż 60 milisekund.

Więcej o sprzęgle Haldex