Napis Gwarancja producenta

świeca zapłonowa iskrowa

Świeca zapłonowa

Najważniejszym funkcją świecy zapłonowej jest spowodowanie w komorze spalania silnika samochodu wyładowania elektrycznego o określonym napięciu szczytowym oraz odpowiedniej energii. Wyładowanie następuje między elektrodą centralną a jedną lub kilkoma elektrodami bocznymi. Aby nastąpiło wyładowanie, niezbędne jest napięcie wtórne o minimalnej wartości, zależnej od odległości między elektrodami środowiska w jakim zachodzi proces, ciśnienia a także kształtu elektrod.

Mieszanka paliwowa ulega zapłonowi w cylindrze, gdy ilość ciepła do niej dostarczona jest wystarczająca do zainicjowania procesu, w którym płomień będzie na tyle duży aby mógł się samoczynnie rozwijać. Większe zawirowania ładunku w cylindrze jednostki napędowej przyczyniają się do utrudniania zapłonu a nawet mogą doprowadzić do zgaszenia płomienia. Zapłon przebiega bez zakłóceń gdy świeca zapłonowa osiada wymaganą charakterystykę cieplną. Jest ona określana przez temperaturę samooczyszczania się i temperaturę zapłonu. Temperatura samooczyszczania się to temperatura poniżej której nie zachodzi samooczyszczanie się świecy, które prowadzi do jej mostkowania. Powyżej tej temperatury zostają wypalone złożone przede wszystkim z cięższych węglowodorów i sadzy zanieczyszczenia osadzające się na powierzchni izolatora. Zanieczyszczenia te przyczyniają się do zmniejszenia rezystancji powierzchniowej izolatora. Tworzą mostek przewodzący.

Przekroczenie temperatury 850 stopni Celsjusza czyli temperatury samozapłonu przez najbardziej wysunięte do komory spalania elementy świecy, jest przyczyną samoczynnych i niekontrolowanych zapłonów mieszanki paliwowo powietrznej. Odpowiednia świeca zapłonowa pracuje w temperaturze od 500 do 850 stopni Celsjusza.

Więcej o świecach zapłonowych