Napis Gwarancja producenta

Tarcza hamulcowa

Wybierz markę samochodu dla poszukiwanych tarcz hamulcowychTarcze hamulcowe

Ze względu na to, że tarcze hamulcowe są elementami układu hamulcowego samochodu najbardziej narażonymi na duże obciążenia, ich jakość oraz konstrukcja mają decydujące znaczenie dla funkcjonowania hamulców. Na skuteczność hamulców w dużej mierze wpływa jednorodność materiału, z którego wykonane są tarcze oraz ich kształt geometryczny. W trakcie hamowania, energia wyzwalana podczas tego procesu zostaje przekazana tarczom hamulcowym, skąd z kolei następuje jej oddanie do otoczenia. Tarcze hamulcowe mogą rozgrzać się do temperatury nawet ośmiuset stopni Celsjusza. Aby hamulce były gotowe do pracy przy kolejnym hamowaniu, muszą być szybko schłodzone. Innymi słowy ciepło musi być skutecznie odprowadzone ze strefy tarcia. W przypadku nadmiernie nagrzanych tarcz hamulcowych występuje zjawisko „fadingu”, czyli zanikania siły tarcia w wyniku znacznego nagrzania się elementów ciernych.

Jakość tarcz hamulcowych

Ze względu na ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa, jakość tarcz hamulcowych kontrolowana jest bardzo dokładnie już podczas produkcji. Z tego też powodu są one poddawane dużej liczbie badań. Tarcze są dostosowywane do właściwości okładzin ciernych. Po odlaniu poddawane są badaniu rentgenograficznemu. Jego celem jest wykrycie mogących wystąpić wad materiałowych. Po skończeniu obróbki mechanicznej kontrolowane są wymiary, rozłożenie twardości, kształt, równoległość powierzchni ciernych, chropowatość powierzchni ciernych. Dopuszczalne odchylenie równoległości powierzchni ciernych wynosi dziesięć mikrometrów. Maksymalna chropowatość powierzchni ciernych nie może przekraczać jednego i dwóch dziesiątych mikrometra. Wyróżnia się tarcze hamulcowe jednoczęściowe, czyli pełne i tarcze hamulcowe podwójne, czyli wentylowane. W tarczach hamulcowych podwójnych, między dwiema tarczami pełnymi umiejscowione są żebra, dzięki którym odbywa się chłodzenie wewnętrzne.

Więcej o tarczach hamulcowych