Napis Gwarancja producenta

ABS

Układ przeciwblokujący ABS

Zadania ABS-u

ABS jest skrótem wywodzącym się z angielskiej nazwy Anti-lock Brake System. Zadaniem tego układu jest przeciwdziałanie możliwości zerwania przyczepności kół w trakcie hamowania, podczas gdy momenty rozwijane przez hamulce poszczególnych kół mogłyby wywołać siły hamowania przewyższające siły możliwe do przeniesienia między kołami a nawierzchnią drogi.

Skutki stosowania ABS-u

Efektem działania ABS-u jest utrzymanie stateczności ruchu hamującego pojazdu i zachowanie jego kierowalności. Dzięki zastosowaniu układu ABS możliwe jest na śliskiej nawierzchni ominięcie przeszkody przy jednoczesnym hamowaniu. Manewr taki nie byłby możliwy do wykonania w przypadku zablokowanych kół, szczególnie przednich.

Działanie ABS-u

Działanie ABS-u polega na regulacji poślizgu wzdłużnego kół w taki sposób, aby względna siła przyczepności była jak najbliższa maksimum. Układ elektroniczny dokonuje odpowiednich obliczeń

dla poszczególnych kół. Dzieje się to na podstawie prędkości obrotowej i promieni kół, dla których obliczana jest prędkość obwodowa oraz jej zmiany w czasie (przyśpieszenia i opóźnienia obwodowe kół). Po dokonaniu odpowiednich wyliczeń układ blokujący wytwarza sygnały kierujące ciśnieniem w poszczególnych mechanizmach hamulcowych. Sterowaniem ciśnieniem przy użyciu zaworów tak aby było ono adekwatne do sygnału sterującego jest bardzo trudne. Dlatego w ABS-ie stosuje się trójstanowy system regulacji. Składa się na niego zwiększanie ciśnienia, utrzymywanie go oraz jego zmniejszanie.

 Na początku hamowania ABS pozwala na zwiększenie ciśnienia proporcjonalnie do nacisku na pedał hamulca. Powoduje to zmniejszanie prędkości obrotowej koła a tym samym wzrost jego opóźnienia obrotowego. Wysoka wartość tego ostatniego sygnalizuje możliwość zablokowania koła. W sterowniku zakodowana jest wartość opóźnienia obrotowego, przy której układ przeciwblokujący przechodzi w stan utrzymywania ciśnienia. W wyniku działania bezwładności opóźnienie dalej rośnie, więc prędkość koła maleje ale ciśnienie pozostaje stałe. Spadek prędkości oraz osiągnięcie do wartości dopuszczalnej poślizgu zaprogramowanej w pamięci sterownika powoduje przejście ABS-u w stan zmniejszania ciśnienia. Opóźnienia koła przestaje rosnąć a następnie zaczyna maleć. Następnie układ przestawia się w stan utrzymywania ciśnienia na odpowiednio zmniejszonym poziomie. Zmniejszone hamowanie powoduje dalsze obniżanie się opóźnienia koła, aż do osiągnięcia zerowej wartości. W tym momencie zaczyna rosnąć prędkość obwodowa koła. Osiągnięcie przez nie określonej wartości przyspieszenia obwodowego przestawia układ w stan zwiększania ciśnienia. Zostaje zatrzymane przyspieszenie a następnie ABS przechodzi w stan utrzymywania ciśnienia. Ma ono poziom umożliwiający stopniowe zwiększanie prędkości obwodowej koła. W tej fazie zbliża się ona do prędkości samochodu. Wraz z wyrównywaniem się prędkości auta z prędkością obwodową koła maleje jego przyspieszenie obwodowe. Jego spadek rozpoczyna wzrost ciśnienia hamowania. Wynika on z cyklicznych przejść układu ze stanu zwiększania ciśnienia do jego utrzymywania. W dalszej kolejności koło zaczyna ponownie zwalniać aż do momentu osiągnięcia określonej wartości opóźnienia obwodowego. Następnie proces regulacji jest powtarzany.