Napis Gwarancja producenta

Automatyczna blokada mechanizmów różnicowych

Automatyczna blokada mechanizmów różnicowych (EDS, EDL, ABD, FTS)

Elektroniczna regulacja stopnia blokowania mechanizmów różnicowych pomiędzy kołami jednej osi lub między osiami napędowymi (w przypadku napędu na cztery koła) ma na celu utrzymanie stateczności samochodu oraz podniesienie jakości jego właściwości trakcyjnych szczególnie w trakcie jazdy terenowej. Wyrównuje prędkości kół znajdujących się na blokowanej osi. Blokada mechanizmu różnicowego wykorzystywana jest przede wszystkim w pojazdach terenowych, samochodach ciężarowych, ciągnikach rolniczych i SUV-ach. Zapobiega na przykład ślizganiu się kół na podmokłym i grząskim terenie. Możliwe jest blokowanie od zera do stu procent. Po uruchomieniu hamulców blokownie mechanizmów różnicowych zostaje natychmiast wycofane. Użycie hamulców wykrywane jest przez sterownik EDS. Dane dotyczące prędkości kół są do niego przekazywane przez ABS.

Zasada działania automatycznej blokady mechanizmów różnicowych

Działanie blokady wynika z wywierania przez układ hydrauliczny lub elektromagnetyczny nacisku na odpowiedni element wielopłytkowy (sprzęgło wielotarczowe). W samochodach terenowych stosuje się rozwiązanie hydrauliczne gdyż wyzwala ono większa siłę.

Układ hydrauliczny automatycznej blokady mechanizmów różnicowych składa się z pompy hydraulicznej, akumulatora ciśnienia, zaworu elektromagnetycznego wlotowego, zaworu elektromagnetycznego wylotowego i siłownika hydraulicznego. Ten ostatni wywiera nacisk na sprzęgło wielotarczowe mechanizmu różnicowego. Ciśnienie płynu w siłowniku regulowane jest przez sterowanie stopniem otwarcia obydwu zaworów. Rozwiązanie takie umożliwia bezstopniowe wartościowanie nacisku na sprzęgło wielotarczowe co skutkuje również bezstopniowym blokowaniem mechanizmu różnicowego.

Układ elektromagnetyczny automatycznej blokady mechanizmów różnicowych składa się z elektromagnesu. Możliwość regulacji czasu przepływu prądu przez jego uzwojenie skutkuje wytworzeniem pola magnetycznego przyciągającego i ściskającego tarcze sprzęgła. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest bezstopniowa regulacja stopnia blokowania mechanizmu różnicowego.

Używanie blokady mechanizmu różnicowego

Uruchomienie blokady mechanizmu różnicowego w trakcie skrętu na powierzchni o bardzo dobrej przyczepności może przyczynić się do zniszczenia mostu napędowego. Dlatego najlepiej jest ją używać do jazdy na wprost a przed skrętem ją wyłączyć. Także dobrze jest ją rozłączyć po wjechaniu na twardy grunt. Pełna blokada jest dużym obciążeniem dla mechanizmów układu napędowego dlatego najlepiej stosować ją jak najrzadziej. Nieprawidłowe jej użycie może spowodować ukręcenie półosi. Włączona blokada przednia uniemożliwia precyzyjne manewrowanie. Należy ją włączać przed przeszkodą, gdy auto stoi lub jedzie powoli. Po pokonaniu trudności blokadę należy wyłączyć.

Słowniczek

ABD - Automatic Blocking of Differential

EDL - Electronic Differential Lock

EDS - Elektronische Differentialsperre