Napis Gwarancja producenta

Badanie dyspozycji kierowcy

Kontrola stanu kierowcy

Kontrola stanu kierowcy należy do układów zapewniających bezpieczeństwo jazdy. System ten może zabezpieczać kierowcę przed zaśnięciem lub sprawdzać jego trzeźwość.

Zabezpieczenie przed zaśnięciem kierowcy

System zabezpieczający przed zaśnięciem opiera się na badaniu zjawisk fizjologicznych, które występują gdy człowiek zasypia. Tego typu rozwiązania pojawiły się na początku dwudziestego pierwszego wieku. Najpierw stosowano je w samochodach ciężarowych i autobusach. Coraz powszechniejsze wyposażanie samochodów osobowych w elektronikę sprawiło, że również w nich zaczęto stosować układy zapobiegające zaśnięciu kierowcy. Rozpoznanie czy kierowca zasnął odbywa się najczęściej na podstawie obrazu z kamery. Sterownik ze specjalnym oprogramowaniem, na podstawie rejestrowanych przez nią obrazów na bieżąco analizuje dane dotyczące szerokości otwarcia oczu, ruchu powiek, wyrazu twarzy, częstotliwości mrugania powiekami, czasu zamknięcia oczu. Mogą też być brane pod uwagę takie czynniki jak pochylenie głowy, siła uchwytu kierownicy, potencjał elektryczny skóry. W przypadku stwierdzenia zaśnięcia kierowcy włączany jest sygnał dźwiękowy oraz wibrowanie fotela mające na celu jego zbudzenie. Może też być rozpylony w kabinie odświeżający aerozol (mający na przykład zapach mentolowy). W przypadku braku reakcji kierowcy, samochód jest automatycznie zatrzymywany i włączane są światła awaryjne.

Kontrola trzeźwości kierowcy

Najprostszy system badający trzeźwość kierowcy składa się z alkomatu badającego, czy w znajdującym się w kabinie powietrzu występuje alkohol. Bardziej zaawansowany jest system stosowany w modelach Volvo. Są one wyposażone w zintegrowane z nimi bezprzewodowe alkomaty. Kierowca aby móc zapalić silnik musi zbadać na tego typu urządzeniu. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnego stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu system uniemożliwia uruchomienie samochodu. W samochodach marki Toyota badany jest poziom alkoholu w pocie rąk spoczywających na kierownicy. Skuteczność wyszczególnionych sposobów ograniczenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu jest niedoskonała, ponieważ istnieją łatwe sposoby tych zabezpieczeń. W pierwszym przypadku uniemożliwienie kierowania pojazdem nie jest sterowane automatycznie ze względu na możliwość przewożenia przez trzeźwego kierowcę osób po spożyciu napojów alkoholowych. W przypadku rozwiązania zaproponowanego przez Volvo, w alkomat może dmuchnąć osoba trzeźwa. Pomysł Toyoty można natomiast „przechytrzyć” stosując rękawiczki. Jeżeli chodzi o badanie czy kierowca znajduje się pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji negatywnie wpływających na jego percepcję i refleks, takich jak na przykład leki przytępiające zmysły czy opóźniające reakcje to sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Wynika to stąd, że ich obecność w organizmie osoby prowadzącej pojazd można wykryć tylko poprzez badanie krwi. Nie jest więc możliwe w tej sytuacji wykrycie niedozwolonych substancji przez badanie czy nie występują w wydychanym powietrzu czy pocie.