Napis Gwarancja producenta

Czujnik położenia przepustnicy

Zadania czujnika położenia przepustnicy

Czujnik położenia przepustnicy odpowiedzialny jest za zbadanie i przekazanie informacji o kącie rozwarcia przepustnicy.

Rodzaje czujników położenia przepustnicy

Wyróżnia się dwa rodzaje czujników położenia przepustnicy. Należy do nich potencjometr oraz mikroprzełącznik. Potencjometry określają chwilowe położenie przepustnicy. Stosowane są we wszystkich silnikach wyposażonych w przepustnice. Mikroprzełączniki dostarczają natomiast informacje o tym czy przepustnica jest w pełni otwarta lub zamknięta. Stosowane są coraz rzadziej.

Działanie czujnika położenia przepustnicy

Czujnik położenia przepustnicy wysyła informacje do elektronicznego sterownika przy pomocy odpowiedniego napięcia. Zazwyczaj są to dwa sygnały. Jeden z nich generowany jest gdy przepustnica jest zamknięta lub jest tylko nieznacznie rozwarta. Drugi powstaje gdy przepustnica otwarta jest pod kątem około pięćdziesięciu stopni. Przy kącie otwarcia wynoszącym sześć stopni stan przepustnicy interpretowany jest jako całkowicie zamknięty. Innymi słowy, pierwszy z wyszczególnionych sygnałów przekazuje sterownikowi informację, że jednostka napędowa pracuje na biegu jałowym oraz że podczas hamowania samochodu silnikiem odcinany jest dopływ do niego paliwa. Czujnik położenia przepustnicy połączony jest ze sterownikiem. Znajdujący się w nim rezystor włączony jest między zacisk doprowadzający energię elektryczną a ruchomy styk czujnika. Gdy silnik pracuje na biegu jałowym napięcie przekazywane jest przez zacisk czujnika do odpowiedniego zacisku sterownika. Gdy przepustnica jest rozwarta o kąt wynoszący około pięćdziesięciu stopni, inny zacisk czujnika przekazuje napięcie do innego zacisku sterownika. Elektroniczna jednostka sterująca, na podstawie uzyskanych informacji, a więc analizując napięcie, a także biorąc pod uwagę prędkość z jaką jest wykorzystywany pedał przyśpieszenia, dobiera odpowiedni skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Kiedy przepustnica zostaje zamknięta silnik przechodzi w tryb pracy na wolnych obrotach albo inicjuje hamowanie silnika. Sposób działania uzależniony jest od prędkości obrotowej jednostki napędowej oraz szybkości z jaką zwalniany jest przez kierowcę pedał przyśpieszenia. Jeżeli silnik pracuje na wysokich obrotach to w omawianym przypadku zainicjowana zostanie procedura hamowania silnikiem. W takiej sytuacji zostaje odcięty dopływa paliwa ale układ wolnych obrotów nie dopuszcza do zatrzymania silnika. Podczas pracy jednostki napędowej na wolnych obrotach, układ wolnych obrotów sprawia, że praca ta jest równomierna.