Napis Gwarancja producenta

Czujnik początku wtrysku

Zadania czujnika początku wtrysku

Czujnik początku wtrysku informuje o zainicjowaniu wtrysku paliwa do cylindrów. Moment wtrysku paliwa do komory spalania ma duże znaczenie jeśli chodzi o początek procesu spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Ma wpływ na wysokość emisji, wielkość zużycia paliwa i optymalne działanie jednostki napędowej. Moment wtrysku mieszanki paliwowo-powietrznej zależy od kąta położenia wału korbowego wobec GMP, przy którym otwiera się wtryskiwacz aby przekazać mieszankę do komory spalania. Wartości znamionowe początku wtrysku są ustalane indywidualnie dla określonego modelu silnika i zapisane w pamięci sterownika.

Budowa czujnika początku wtrysku

Czujnik początku wtrysku stanowi czujnik wzniosu iglicy. Jest on umiejscowiony wewnątrz wtryskiwacza paliwa. Czujnik wtryskiwacza dwusprężynowego składa się z trzpienia ustawczego, końcówki styku, cewki, popychacza, talerzyka sprężyny.

Działanie czujnika początku wtrysku

Czujnik początku wtrysku przekazuje informacje w postaci sygnału do sterownika. Sterownik odczytuje przekaz i porównuje zapisaną w nim wartość kąta wtrysku z wartością znajdującą się w jego pamięci. Wynika ona z ilości paliwa, prędkości obrotowej, temperatury cieczy chłodzącej oraz ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności chociażby w jednym z wymienionych parametrów, ustawienia pompy paliwa są regulowane tak aby aktualny i zarejestrowany w pamięci kąt wtrysku posiadały identyczne wartości. Wtrysk jest inicjowany, kiedy napięcie na cewce jest wyższe od progowego. Wynika to z wykorzystania do działania czujnika początku wtrysku zmiany położenia popychacza iglicy wewnątrz cewki przewodzącej energię elektryczną (prąd stały). Znajdująca się wewnątrz cewki końcówka popychacza, poruszając się powoduje w zmianę strumienia magnetycznego w niej. To z kolei przyczynia się do indukowania się w cewce sił elektromotorycznych, proporcjonalnych do prędkości zmian położenia popychacza.

Skutki nieprawidłowego działania czujnika początku wtrysku

Gdy sygnał nie jest przekazywany z czujnika wzniosu iglicy to nie jest możliwe sterowanie ilością paliwa wtryskiwanego do cylindra. Przyczynia się to do spadku momentu obrotowego. Ponadto spalana jest nieodpowiednia ilość oleju napędowego. O prawidłowym działaniu czujnika świadczy odpowiednia szerokość impulsów wyjściowego sygnału napięciowego.