Napis Gwarancja producenta

Czujnik bezpieczeństwa poduszek gazowych i napinaczy pasów

Zadania czujnika

Czujnik bezpieczeństwa poduszek gazowych i napinaczy pasów służy do zabezpieczania układu ich wyzwalania przed nieuzasadnioną aktywacją. Dzięki niemu poduszki i napinacze pozostają nieaktywne podczas na przykład wstrząsów spowodowanych jazdą po nierównej nawierzchni. Stanowi go mikromechaniczny piezoelektryczny przetwornik przyspieszenia (akcelerometr).

Budowa czujnika

Czujnik bezpieczeństwa poduszek gazowych jest mikromechanicznym piezoelektrycznym przetwornikiem przyspieszenia (akcelerometrem). Umiejscowiony jest na płytce sterownika poduszek. W najprostszej postaci składa się on z pierścieniowego magnesu, styków kontaktronu, sprężyny, szklanej rurki i obojętnego gazu.

Zasada działania

Czujnik bezpieczeństwa poduszek gazowych ma czułość około 2 g. Jeżeli opóźnienie wzdłużne wywołanych drganiami spowodowanymi warunkami jazdy przesunięć nadwozia samochodu nie wynosi więcej niż 2 g to poduszki i napinacze pasów nie zostają aktywowane. Działanie mechanicznego czujnika przyspieszenia zostaje zainicjowane w przypadku gdy wspomniane opóźnienie osiągnie wartość 4 g. Jego funkcjonowanie opiera się na zwarciu styków kontaktronu. Dzieje się to pod wpływem magnesu toroidalnego, który przemieszcza się na bańce czujnika, w wyniku przyspieszenia samochodu wywołanego przez kolizję. Sprężyna utrzymująca magnes w stałym położeniu jest wykonana ze stalowego drutu. Jest tak zaprojektowana, aby po zadziałaniu czujnika pozostać w odkształconym stanie („ściśnięciu”).

Wymiana czujnika bezpieczeństwa poduszek gazowych

Wymiana czujnika po tym jak zostały aktywowane poduszki gazowe jest konieczna, gdyż sprężyna odpowiadająca za utrzymanie w odpowiedniej pozycji magnesu pozostaje w takim przypadku trwale odkształcona. W takiej sytuacji należy tez dokonać wymiany przewodów obwodów zapłonu uaktywnionych generatorów zapłonu.

Czujnik siły iBolt

Czujnik siły iBolt zaprojektowany został przez firmę Bosch. Jego zadaniem jest zniwelowanie obrażeń dzieci siedzących na fotelu pasażera obok kierowcy spowodowanych aktywnością poduszki powietrznej. Stosowany jest głównie w droższych modelach samochodów. Cztery czujniki iBolt ulokowane są w siedzeniu pasażera znajdującym się obok fotela kierowcy. W przypadku gdy na siedzeniu tym znajduje się dziecko, czujniki iBolt odłączają obwód zapłonu poduszki przed nim. Zapobiegają również jej „wystrzeleniu” gdy fotel jest niezajęty. Działanie omawianego elementu opiera się zginaniu sprężystej belki, które następuje w wyniku działania siły zewnętrznej. Jej odchylenie mierzy się badając wartość indukcji pola magnetycznego znajdującego się wokół niej, wywołanego znajdującym się w jej wnętrzu magnesem trwałym. Ulokowany tam jest również czujnik Halla, dzięki któremu możliwe jest dokonywanie pomiarów.