Napis Gwarancja producenta

Czujnik różnicy ciśnień filtra cząstek stałych

Zasada działania czujnika różnicy ciśnień filtra cząstek stałych

Monitor diagnostyczny układu EOBD kontroluje pracę czujnika różnicy ciśnień filtra cząstek stałych. Sprawdzeniu przez niego podlega obwód elektrycznego zasilania czujnika oraz sygnał wyjściowy. W pierwszym przypadku monitor wykrywa takie usterki jak zwarcie czy przerwa w obwodzie. Jeśli chodzi o sygnał wyjściowy czujnika, to jest on porównywany z wartościami wzorcowymi. Bezpośredni wpływ na nie ma szybkość obrotowa jednostki napędowej. Przekroczenie dopuszczalnej wartości napięcia sygnału wyjściowego, czyli dopuszczalnej różnicy ciśnień, jest wskazywane jest przez zapalenie lampki kontrolnej umieszczonej na desce rozdzielczej samochodu.

Diagnostyka czujnika różnicy ciśnień filtra cząstek stałych

Pierwszą czynnością podczas kontroli czujnika różnicy ciśnień filtra cząstek stałych jest zbadanie jego podłączenia do miejsc pomiaru ciśnień. Znajdują się one przed i za filtrem. Należy jednak zaznaczyć, że wykorzystywane są również czujniki mierzące ciśnienie tylko przed filtrem cząstek stałych. Tego rodzaju urządzenia mierzą ciśnienie spalin w miejscu podłączenia i porównują je z ciśnieniem atmosferycznym. Kolejnym krokiem jest podłączenie sondy oscyloskopu albo miernika uniwersalnego do odpowiednich styków czujnika. W przypadku sprawnego filtra, napięcie rejestrowane - odpowiadające różnicy ciśnień - powinno rosnąć wraz ze zwiększaniem prędkości obrotowej silnika. Musi to jednak mieć miejsce w zakresie zdefiniowanym przez producenta. Zazwyczaj wynosi od siedmiu dziesiątych do czterech i pięciu dziesiątych Volt. Powinno ono również zgadzać się z wartościami określonymi dla danych warunków pracy, czyli dla prędkości obrotowych jednostki napędowej. Dopuszczalne jest także wykonywanie pomiarów oscyloskopowych. Jeżeli wartość napięcia obniża się podczas zwiększania szybkości obrotowej silnika to uznać należy, że czujnik uległ awarii. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być też nieprawidłowe połączenie przewodów ciśnieniowych z filtrem. Chodzi o ich odwrotne połączenie z przodu i z tyłu. Stała wartość napięcia w trakcie zwiększania prędkości obrotowej jednostki napędowej świadczy natomiast o niedrożności lub nieszczelności przewodów ciśnieniowych. Z kolei przy braku napięcia/sygnału wyjściowego należy przy użyciu miernika sprawdzić napięcie zasilania czujnika ze sterownika. Wykorzystuje się do tego odpowiednie styki w oparciu o schemat elektrycznego podłączenia czujnika. Gdy i w tym miejscu nie zostanie zarejestrowane napięcie to trzeba sprawdzić ciągłość przewodów sterownika.