Napis Gwarancja producenta

Czujnik temperatury oleju silnikowego

Niektóre modele samochodów wyposażone są w czujniki temperatury oleju silnikowego. Są to urządzenia typu NTC. Oznacza to, że ich rezystancja obniża się gdy rośnie temperatura oleju. Badanie ich stanu składa się z takich czynności jak zmierzenie napięcia zasilającego przekazywanego ze sterownika silnika, skontrolowania oporu oraz sprawdzenia czy przewody nie zostały przerwane lub nie powodują zwarcia. Jeżeli chodzi o pierwszą z wymienionych czynności to można ją wykonać wykorzystując miernik uniwersalny. Jego końcówkę masową przykłada się do masy silnika samochodu. Końcówkę dodatnia należy połączyć ze stykiem zlokalizowanym na podstawie schematu obwodu elektrycznego. Wszystko to powinno odbywać się przy włączonym zapłonie. Napięcie należy sprawdzić na wyjściu sterownika w przypadku stwierdzenia niezgodności. Podejrzewać można awarię sterownika gdy napięcie jest zbyt małe lub gdy nie ma go w ogóle. Jeżeli jego wartość jest odpowiednia to uszkodzony jest najprawdopodobniej przewód.

Przed przystąpieniem do pomiaru rezystancji czujnika należy odłączyć jego wtyczki. Następnie do jego styków należy przyłożyć końcówki miernika. W dalszej kolejności odczytaną wartość porównuje się z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia. Ważne jest aby kontrole tę przeprowadzić przy różnych temperaturach oleju silnikowego.

Pomiar ciągłości przewodu polega na przyłożeniu do jego końców końcówek pomiarowych miernika i zmierzeniu jego rezystancji. W przypadku bardziej profesjonalnego urządzenia mierzącego kontroluje się „przejście” wykorzystując specjalną funkcję pomiarową. Korzystając z mniej zaawansowanego multimetru sprawdza się po prostu rezystancję przewodu. Powinna ona wynosić poniżej jednego Ohma.

Sposób badania stanu technicznego czujnika temperatury oleju silnikowego zależy od rodzaju tego urządzenia. Jeżeli jest to czujnik ultradźwiękowy to to jego kontrolę należy przeprowadzić w następujących przypadkach: zapalenie się lamki kontrolnej poziomu oleju, pojawienie się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym adekwatnej informacji , rozpoznania kodu usterki dotyczącego badanego czujnika (przy użyciu testera diagnostycznego). Kontrolę należy rozpocząć od sprawdzenia napięcia zasilającego. Odczyt należy porównać z wartościami przekazanymi przez producenta. W dalszej kolejności sprawdza się wartości prądu płynącego w przewodzie masowym i sygnałowym. Jeżeli wyniki tych pomiarów są dodatnie to następną czynnością powinno być zmierzenie sygnału wyjściowego z czujnika. Dokonuje się go z wykorzystaniem oscyloskopu. Wtyczka czujnika powinna być podłączona. Prawidłowe działanie urządzenia wskazywane jest przez odpowiednio ukształtowany wykres sygnału. Obrazuje on serię powtarzających się sygnałów posiadających różny współczynnik wypełnienia. Sytuacja taka oznacza, że sygnał wyjściowy jest dostarczany z czujnika do sterownika. Parametry mierzone przez czujnik można prawidłowo odczytać znając jego charakterystykę. Niektóre czujniki emitują sygnał wyjściowy zawierający dodatkową sekwencję współczynnika wypełnienia. Można z niej odczytać dane o stanie przydatności eksploatacyjnej oleju silnikowego.