Napis Gwarancja producenta

Czujnik temperatury spalin

Czujniki temperatury spalin muszą być stosowane w samochodach wyposażonych w układ oczyszczania spalin z selektywną redukcją katalityczną SCR. Skrót ten wywodzi się od pierwszych liter wyrazów selective catalytic reduction.

Zadania czujnika temperatury spalin

Pełnią funkcje kontrolerów reakcji zachodzących w reaktorze. Jeżeli układ jest posiada dozowanie wodnego roztworu mocznika to zaopatrzony jest w dwa czujniki. W takiej sytuacji jeden z nich umiejscowiony jest w miejscu dozowania płynu natomiast drugi znajduje się za katalizatorem. Są to czujniki typu NTC.

Działanie czujnika temperatury spalin

Czujniki temperatury spalin zasilane są przez sterownik silnika. Pracują pod napięciem stabilizowanym o wartości pięciu Volt. Ich działanie nadzorowane jest w sposób ciągły przez system autodiagnostyki. Jego funkcjonowanie opiera się na kontroli stanu obwodu elektrycznego czujników oraz wartości sygnału wyjściowego. W przypadku pierwszego z wyszczególnionych czynników sprawdzane jest czy nie występują przerwy lub zwarcia. Jeśli chodzi o wartość sygnału wyjściowego to musi się ona zawierać w zakresie podanym przez producenta urządzenia. Musi odpowiadać także nominalnym temperaturom działania czujników.

Sprawdzanie stanu czujnika temperatury spalin

Diagnoza omawianych czujników opiera się na sprawdzeniu wartości rezystancji czujnika zimnego oraz napięcia jego zasilania. Musi być wtedy wyłączony zapłon a czujnik odłączony od złącza. W pierwszym przypadku pomiaru dokonuje się na stykach czujnika, w drugim natomiast na stykach łącza od strony sterownika. Odczytane wartości musza zgadzać się z kontrolnymi. Przy pomocy oscyloskopu dobrze jest także sprawdzić zmiany napięcia czujników gdy zwiększana jest szybkość obrotowa silnika. W takiej sytuacji wzrasta temperatura spalin. W raz z nią powinno rosnąć badane napięcie. Wartość napięcia płynącego z czujnika temperatury usytuowanego przed katalizatorem powinna być większa od wartości napięcia czujnika temperatury znajdującego się za reaktorem katalitycznym. Wpływ na wysokość temperatury wskazywanej przez czujniki ma głównie stopień nagrzania silnika a tym samym katalizatora. Wpływ na to ma więc również to jak długo pracuje jednostka napędowa od momentu zapłonu. Tuż po rozpoczęciu pracy silnika, na biegu jałowym powinny one dawać odczyt napięcia przyporządkowany co najmniej stu stopniom Celsjusza.