Napis Gwarancja producenta

Dwururowy niskociśnieniowy amortyzator hydrauliczno-pneumatyczny

Dwururowy niskociśnieniowy amortyzator hydrauliczno-pneumatyczny łączy w sobie cechy amortyzatora jednorurowego wysokociśnieniowego i dwururowego bezciśnieniowego. Może być stosowany samodzielnie albo stanowić część kolumny MacPhersona.

Budowa niskociśnieniowego amortyzatora hydrauliczno-pneumatycznyego

Amortyzator ten skonstruowany jest podobnie do dwururowego amortyzatora bezciśnieniowego. Różni się od niego tym, że ma zamkniętą przestrzeń komory kompensacyjnej znajdującej się nad olejem. Nie jest ona również wypełniona powietrzem pod ciśnieniem atmosferycznym ale gazem będącym pod ciśnieniem od sześciu dziesiątych do ośmiu dziesiątych megapaskala. Może to być na przykład azot.

Działanie niskociśnieniowych amortyzatorów hydrauliczno-pneumatycznych

Utrzymywanie podwyższonego ciśnienia gazu sprawia, że tłumienie drgań przebiega bardziej łagodnie i płynnie. Dzięki takiemu projektowi, w amortyzatorze nie dochodzi także do niepożądanego zjawiska mieszania się oleju z powietrzem. Ponadto podczas przemieszczania się oleju z dużą szybkością nie pojawiają się korki parowe. Czasami w amortyzatorach omawianego typu nie stosuje się zaworów cylindra łączących dolną komorę z komorą kompensacyjną. W przypadku takiego rozwiązania siła tłumiąca pojawia się gdy olej przemieszcza się przez zawory tłoka. Ma to miejsce podczas ściskania i rozciągania amortyzatora.

ety niskociśnieniowych amortyzatorów hydrauliczno-pneumatycznych

Dzięki swojej budowie i sposobowi działania, opisywane amortyzatory charakteryzują się bardzo cichym działaniem. Ze względu na to, że przestrzeń, w której znajduje się gaz umiejscowiona jest z boku głównego cylindra (między cylindrem wewnętrznym a zewnętrznym), a nie w jego dolnej części amortyzatory niskociśnieniowe hydrauliczno-pneumatyczne są krótsze niż jednorurowe wysokociśnieniowe.