Napis Gwarancja producenta

Gaźnik

W silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym mieszankę paliwowo-powietrzną mającą odpowiednie proporcje wytwarza gaźnik.

Rodzaje gaźników

W silnikach samochodowych, w zależności od kierunku przepływu powietrza można wyróżnić gaźniki górno ssące, dolno ssące (opadowe), boczno ssące (poziome) i skośno ssące. Wymienione gaźniki są jednoprzelotowe. Przy małej prędkości obrotowej silnika prędkość przepływu strumienia powietrza jest niewielka. Wiąże się z tym brak odpowiedniego rozpylenia paliwa. Dlatego stosowane są gaźniki dwuprzelotowe, w których podczas małej prędkości obrotowej, otwarty jest mniejszy przelot, a gdy zostanie ona podwyższona otwarte zostają obydwa przeloty. W gaźnikach z gardzielami (przewężeniami przelotu) o stałym przekroju ciśnienie u wylotu dyszy paliwa zależne jest od strumienia powietrza, w związku z czym jest ono zmienne. W gaźnikach, w których zastosowano zmienny przekrój gardzieli ciśnienie to jest stałe.

Budowa gaźnika

Najprostszy gaźnik (tak zwany elementarny) zbudowany jest z urządzenia, którego zadaniem jest utrzymanie stałego poziomu paliwa znajdującego się w komorze pływakowej. Tworzy je pływak i zawór iglicowy. Powietrze dostaje się do komory pływakowej przez znajdujący się w niej otwór. Przez dyszę posiadającą kalibrowany otwór powietrze przepływa do z komory pływakowej do rozpylacza. Przepustowość dyszy wpływa na ilość paliwa przekazywanego przez gaźnik. Benzyna nie przelewa się, ponieważ wylot rozpylacza umieszczony jest powyżej poziomu paliwa znajdującego się w komorze pływakowej. Rozpylacz zamontowany jest w gardzieli (zwężeniu).

Działanie gaźnika

Silnik zasysając powietrze sprawia, że przepływa ono przez gardziel gdzie zwiększana jest jego prędkość. W przewężeniu następuje spadek ciśnienia. Paliwo wypływa z rozpylacza w wyniku różnicy ciśnienia w komorze pływakowej i gardzieli. Po opuszczeniu rozpylacza zostaje rozpylone w strumieniu przepływającego powietrza. Ilość mieszanki paliwowo-powietrznej zasysanej przez silnik regulowana jest przy pomocy przepustnicy. Działanie gaźnika może być regulowane przez urządzenia w sposób ciągły dopasowujące przepływ dyszy paliwowej, a także przez gardziel powietrza posiadającą zmienny przekrój, układ wyrównawczy czy powietrzne hamowanie wpływu powietrza. Najpopularniejszym rozwiązaniem powietrzne hamowanie wpływu powietrza. Jego działanie korekcyjne polega na zmniejszeniu podciśnienia w kanale rozpylacza.

Gaźnik z gardzielą o zmiennym przekroju

Gardziel w tego typu gaźniku może być zrobiona z cienkich sprężystych płytek, które rozchylają się w wyniku naporu przepływającego powietrza. Podobny efekt daje przepustnica suwakowa sterowana siłownikiem pneumatycznym, którego praca jest uzależniona od podciśnienia w przewodzie dolotowym. Wadami tego typu gaźników są: trudna regulacja, zużywanie się i zacieranie ruchomych elementów. Do zalet zaliczyć można dobre rozpylanie paliwa oraz prostą budowę.