Napis Gwarancja producenta

Giętkie przewody hamulcowe

Do głównych zadań giętkich przewodów hamulcowych należy doprowadzanie pod ciśnieniem płynu hamulcowego do elementów zawieszenia kół, do których przymocowane są hamulce.

Budowa giętkich przewodów hamulcowych

Giętkie przewody hamulcowe posiadają trzy warstwy. Warstwa wewnętrzna nie ulega wpływowi płynu hamulcowego. Warstwa zewnętrzna natomiast jest bardziej od pozostałych odporna na działanie warunków zewnętrznych, starzenie, uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia brudem oraz tłuszczem. Z zewnątrz przewód oznakowany jest wymaganymi przez przepisy symbolami. Typowy giętki przewód hamulcowy może składać się z dostosowanego do przewidywanego ciśnienia hamowania oplotu wewnętrznego (zapewniającego przewodowi odporność na uszkodzenia wewnętrzne), związanej z oplotem wewnętrznym i płaszczem zewnętrznym drugiej warstwy oplotu (zapewniającej giętkość przewodu), odpornego na działanie czynników zewnętrznych zewnętrznego płaszcza gumowego, odpornych na korozję końcówek. Oznaczenie przewodu może znajdować się również na jego końcówkach. Warstwa środkowa może składać się z podwójnego stalowego oplotu. Jeden oplot jest wtedy związany z warstwą wewnętrzną a drugi z warstwą zewnętrzną przewodu. Rozwiązanie takie sprawia, że przewód jest bardziej giętki. Warstwę środkową może stanowić także oplot wielowarstwowy wykonany z włókien tekstylnych.

Warunki pracy giętkich przewodów hamulcowych

Giętkie przewody hamulcowe poddawane są w trakcie pracy normalnym obciążeniom a także obciążeniom wynikającym z ruchu kół w trakcie skręcania i podczas aktywności zawieszenia. Do typowych czynników oddziałujących na giętkie przewody hamulcowe należą także uderzenia o przeszkody oraz drgania własne. W związku z tym źle zaprojektowane usytuowanie giętkiego przewodu hamulcowego może doprowadzić do jego przetarcia. Jego zbyt duże zgięcie może natomiast spowodować pękanie wynikające z obustronnego przeginania. Prowadzi to do awarii całego układu hamulcowego. Giętkie przewody hamulcowe są tak skonstruowane, aby wytrzymywać ciśnienie do 18 MPa. Przewody hamulcowe najlepiej jest przechowywać w oryginalnych opakowaniach aby nie dopuścić do zaniknięcia dodatków zmiękczających. Ich brak może doprowadzić do pęknięcia przewodów. Giętkie przewody hamulcowe powinno się także przechowywać beż narażania ich na naprężenia i obciążenia. Starzenie się powłoki zewnętrznej przewodu powoduje pojawienie się zjawiska podobnego do osmozy. W wyniku tego procesu do płynu hamulcowego przenika z zewnątrz woda. Im przewód jest starszy tym więcej „przepuszcza” wody.

Wymiana giętkich przewodów hamulcowych

Giętkie przewody hamulcowe powinny być sprawdzane podczas każdej kontroli hamulców. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń powinny zostać jak najszybciej wymienione.