Napis Gwarancja producenta

Hamulce hydrauliczne

Zasada działania hamulców hydraulicznych

Układ dźwigniowy o właściwym przełożeniu przekazuje na tłok pompy hamulcowej siłę nacisku na pedał hamulca. Płyn hamulcowy dociera do siłowników mechanizmów hamulcowych przez przewody hamulcowe w wyniku tłoczenia przez pompę hamulcową.

Najprostsze hamulce hydrauliczne składają się z dwóch cylindrów hydraulicznych, które połączone są przewodem. Jeden z cylindrów pełni funkcję pompy. Wciskanie tłoka pompy powoduje przetłaczanie płynu do drugiego tłoka i jego wypychanie. W efekcie następuje dociśnięcie elementów ciernych do tarczy lub bębna hamulca.

Obwody hydraulicznego układu przeniesienia

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, obecnie stosowane są dwuobwodowe układy hamulcowe. Układ hamulcowy roboczy musi posiadać dwa obwody pracujące niezależnie od siebie. Dzięki takiej konstrukcji w przypadku awarii jednego z nich jego zadania przejmuje drugi. Wymaga się aby działał on z opóźnieniem nie mniejszym niż opóźnienie obwodu sprawnego. W hamulcach hydraulicznych każdy z obwodów zasila inna sekcja pompy hamulcowej. Zazwyczaj obie sekcje pracują w jednym cylindrze pompy w układzie „tandem”. Pozwala to na wytworzenie jednakowego ciśnienia przy niezależnym dostarczaniu płynu hamulcowego.

Wyróżnia się następujące układy dwóch obwodów hamulców:

- układ konwencjonalny, w którym jeden obwód współpracuje z kołami przednimi a drugi z tylnymi

- układ krzyżowy polega na współpracy jednego obwodu z przednim prawym kołem i tylnym lewym a drugiego z przednim lewym i tylnym prawym

- układ typu LL, w którym jeden obwód współpracuje z obydwoma przednimi kołami i lewym tylnym a drugi z oboma przednimi i tylnym prawym

- układ typu HT polega na współdziałaniu jednego obwodu z kołami przednimi a drugiego z kołami przednimi i tylnymi

Hamulce kół przednich w dwóch ostatnich układach muszą być wyposażone w podwojoną liczbę cylinderków roboczych.

Budowa dwusekcyjnej pompy hamulcowej

Przykładowa dwusekcyjna pompa hamulcowa może składać się z korpusu, sprężyn, tłoka przedniego, uszczelki zbiornika płynu hamulcowego, wspornika mocowania pompy, pierścienia uszczelniającego, pokrywy tylnej, tłoka tylnego, gniazda przewodu doprowadzającego płyn do hamulców tylnych, gniazda przewodu doprowadzającego płyn do hamulców przednich.