Napis Gwarancja producenta

Jednorurowy wysokociśnieniowy amortyzator hydrauliczno-pneumatyczny

Budowa jednorurowego wysokociśnieniowego amortyzatora hydrauliczno-pneumatycznego

W omawianym typie amortyzatorów cylinder wypełniony jest olejem. Jest on podzielony przez tłok na komorę górna i komorę dolną. Poniżej dolnej komory umiejscowiona jest komora wypełniona azotem. Obie te przestrzenie oddzielone są od siebie, swobodnie przesuwającym się w cylindrze dodatkowym tłokiem. W temperaturze pokojowej najmniejsze ciśnienie azotu ma wartość dwóch i pół megapaskali.

Działanie jednorurowego wysokociśnieniowego amortyzatora hydrauliczno-pneumatycznego

Przesuwanie się tłoka w cylindrze spowodowane ściskaniem amortyzatora wywołuje wzrost ciśnienia oleju w dolnej komorze. Jednocześnie olej ma możliwość przepłynięcia przez otwór znajdujący się w tłoku do górnej komory. W tym momencie powstaje siła tłumiąca, która towarzyszy przemieszczaniu się oleju. W tym samym czasie tłok oddzielający dolną komorę od komory zawierającej azot także przesuwa się w dół przyczyniając się tym samym do sprężenia gazu. Zwiększające się ciśnienie azotu powoduje zwiększenie szybkości przepływu oleju do górnej komory. Rozwiązanie takie sprawia, że tłumienie drgań przebiega łagodnie i płynnie.

Gdy amortyzator jest rozciągany tłok przesuwa się do góry. Ruch ten powoduje wzrost ciśnienia oleju w górnej komorze. Siła tłumiąca powstaje podczas przepływu oleju z górnej do dolnej komory przez zawór ulokowany w tłoku. Ruch tłoka do góry powoduje także zwiększenie objętości przestrzeni wypełnionej olejem dzięki temu, że w tym czasie wysuwa się z cylindra tłoczysko. Wywołuje to ruch dodatkowego tłoka i tym samym rozprężenie azotu. W ten sposób kompensowany jest wzrost objętości komory olejowej. Wynika to stąd, że objętość oleju w amortyzatorze jest stała i jest on nieściśliwy.