Napis Gwarancja producenta

Mechanizm różnicowy

Zadania mechanizmu różnicowego

Mechanizm różnicowy ulokowany jest w miejscu przekazania napędu odsilnikowego na oś napędową. Jego zadaniem jest kompensowanie różnicy w długości przemierzanej drogi przez koła tej samej osi, podczas jazdy po łuku. Konieczność jego stosowania wynika z faktu, że w trakcie jazdy po łuku, koło wewnętrzne przebywa krótszą drogę od koła zewnętrznego. Mechanizm różnicowy powoduje, że w trakcie skręcania, na koła działają niejednakowe, odpowiednie dla każdego z nich siły. Zapobiega to powstawaniu dużych naprężeń na łączącej je osi, oraz zużywaniu się opon. Mechanizm różnicowy powoduje, że koło obracające się swobodniej dostaje więcej siły napędowej. Pracę mechanizmu różnicowego wspomagają systemy blokady oraz zapobiegania boksowaniu kół. Konieczność ich stosowania wynika z właściwości działania mechanizmu różnicowego, powodujących obracanie tylko koła znajdującego się na mniej przyczepnej powierzchni. W przypadku zaistnienia tego typu okoliczności samochód nie byłby w stanie ruszyć z miejsca. Mechanizm różnicowy stosowany jest również w napędzie na cztery koła. W takim przypadku jego zadaniem jest kompensowanie naprężeń międzyosiowych.

Budowa mechanizmu różnicowego

Mechanizm różnicowy tworzy zespół kół zębatych. Elementem przekładni głównej jest koło talerzowe. Przyjmuje ono napęd od silnika. Połączone jest krzyżakiem, na którym znajdują się satelity, czyli małe koła zębate, odpowiedzialne za stałą kompensację obrotów półosi napędowych. Półosie z kolei łączą się z kołami koronowymi. W samochodach z silnikiem umiejscowionym poprzecznie i jednocześnie z napędem przednim, mechanizm różnicowy jest zblokowany ze skrzynią biegów i jej obudową.

Działanie mechanizmu różnicowego

Napęd z silnika przekazywany jest w przekładni głównej na koło talerzowe. Obejmuje ono krzyżak, na ramionach którego umieszczone są satelity, które zazębiają się z kołami zębatymi koronowymi. Te połączone są z półosiami napędowymi. Na koła koronowe napęd przenoszony jest wyłącznie przez satelity. Obracanie się satelitów równoważy różnice w prędkości obrotowej kół koronowych.