Napis Gwarancja producenta

Moc silnika samochodu

Moc oznacza ilość energii możliwą do wytworzenia w określonej jednostce czasu. Matematycznie moc to iloczyn momentu obrotowego i mocy silnika. Moment obrotowy to siła w ruchu obrotowym. Moc na kołach samochodu pojawia się w wyniku jej transmisji układem napędowym od koła zamachowego silnika. Strata energii podczas jej przekazywania w układzie napędowym samochodu wynosi dziesięć procent. Wynika stąd, iż sprawność energetyczna samochodu wynosi dziewięćdziesiąt procent. Do strat mocy przyczynia się przede wszystkim mieszanie oleju wypełniającego zespoły układu napędowego, do których należy skrzynia biegów i most napędowy. Wynika stąd, że o wielkości strat energii decyduje ilość i temperatura oleju wpływająca na jego gęstość. Dlatego największe straty mocy dostrzegane i odczuwane są w zimie, zwłaszcza podczas pierwszych rozruchów silnika. Ubytki energii w układzie napędowym są także efektem tarcia między współpracującymi częściami. Należą do nich głównie koła zębate oraz miejsca uszczelnień. Czynniki te sprawiają, że moc na osi napędzanych kół jest trochę mniejsza od mocy silnika. Moc silnika zależy od jego momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Jest ona tym większa, im wyższy jest jego moment obrotowy w jak najszerszym zakresie prędkości obrotowej. Im większy moment obrotowy przy wysokich obrotach, tym większa jest moc silnika. Aby możliwa była jazda przełożenie między obrotami silnika a obrotami kół musi być zróżnicowane w zależności od warunków ruchu. Uzyskanie maksymalnej mocy na kołach dla różnych prędkości jazdy możliwe jest przy zróżnicowanych przełożeniach prędkości obrotowych między silnikiem a kołami. Silnik samochodu nie pracuje stale z najwyższą mocą, czyli nie jest w pełni obciążony. Moc, która wtedy pobiera jest mniejsza od możliwej do wykorzystania. Jednostka mocy jest wat (W). W silnikach posiadających dużą moc dzieli się waty przez tysiąc uzyskując kilowaty (kW). W odniesieniu do motoryzacji operuje się końmi mechanicznymi aby określić wielkość mocy. Wyróżnia się stosowane w Wielkiej Brytanii mechaniczne konie mechaniczne (HP) oraz metryczne konie mechaniczne przyjęte w Niemczech (oznaczane PS) oraz we Włoszech (oznaczane CV), Francji i Japonii. W Polsce jako jednostka mocy stosowany jest metryczny koń mechaniczny oznaczany literami KM. Pomiędzy obiema jednostkami jest niewielka różnica, która wynosi 1,4 procenta. Wyższą wartość podają metryczne konie mechaniczne. Jest to powszechniej stosowana jednostka. Silniki diesla mają bardzo wysoki moment obrotowy ale w niewielkim zakresie prędkości obrotowych. W benzynowych jednostkach napędowych moment obrotowy jest niższy ale osiągalny jest przy wyższych obrotach.