Napis Gwarancja producenta

Odwadniacz z filtrem w klimatyzacji

Zadania filtra z odwadniaczem w układzie klimatyzacji

Odwadniacz z filtrem jest elementem klimatyzacji samochodu. Przepływa do niego czynnik chłodniczy ze skraplacza. W odwadniaczu czynnik chłodniczy jest oczyszczany i osuszany.

Budowa odwadniacza z filtrem

Odwadniacz z wkładem filtrującym i osuszającym składa się ze złącza wejściowego, wziernika, złącza wyjściowego, zaworu iglicowego, rurki odpływowej, sita molekularnego, wkładu filtrującego i wkładu osuszającego. Elementami osuszającymi czynnik chłodniczy są: sito molekularne, żel silikonowy oraz tlenek glinu. Jeżeli w klimatyzacji samochodu stosowany jest czynnik chłodniczy R134a to za jego osuszanie odpowiada Zeolith. Sito molekularne to krystaliczny związek chemiczny.

Działanie odwadniacza z filtrem

Odwadniacz z filtrem posiada zbiornik na płyn. Znajduje się w nim określona ilość czynnika chłodniczego. Służy ona do uzupełniania czynnika chłodniczego w parowniku. Otwieranie i zamykanie zaworu rozprężnego powoduje powstawanie impulsów ciśnienia. Są one tłumione dzięki oporowi stawianemu przez przepływ. Czynnik chłodniczy i olej sprężarkowy są mocno higroskopijne. Do zakłóceń w działaniu parownika może dochodzić w wyniku wydzielania się z czynnika chłodniczego wody w postaci kryształków lodu. Osadzają się one w otworze dławiącym. Dochodzi do tego w trakcie rozprężania czynnika chłodniczego w zaworze rozprężnym. Zakłócać pracę parownika mogą także zabrudzenia takie jak opiłki, osad, zgorzelina, odpryski spawalnicze, resztki szlaki. Za oczyszczenie i osuszenie czynnika chłodniczego odpowiada filtr. Osuszające działanie sita molekularnego polega na tym, że cząsteczki wody są przechwytywane przez niewielkie pory znajdujące się między kryształkami. Cząstki czynnika chłodniczego są większe od tych por w związku z czym nie są przez nie przechwytywane. Sito molekularne mające masę stu gram, w temperaturze pięćdziesięciu stopni Celsjusza może zaabsorbować osiemnaście gram wody. Żel silikonowy charakteryzuje się tym, że lepiej wiąże wodę w niskiej temperaturze. W wyższej temperaturze jego możliwości nasycenia ulegają zmniejszeniu. W podwyższonej temperaturze, nasycony silikon oddaje wodę do czynnika chłodniczego. Istnieje niebezpieczeństwo, ze może to doprowadzić do oblodzenia zaworu rozprężnego, a w konsekwencji do uszkodzenia klimatyzacji. Aby temu zapobiec należy w odpowiednim momencie wymienić cały filtr lub sam wkład. Kwasy mogące powstać w skutek reakcji czynnika chłodniczego albo oleju sprężarkowego wiązane są przez tlenek glinu. Ze względu na to, że żel silikonowy wchłania oprócz wody także czynnik chłodniczy, w klimatyzacjach, w których wykorzystuje się czynnik chłodniczy R134a, jako osuszacz stosuje się Zeolith. Wchłanianie przez żel silikonowy czynnika chłodniczego powoduje spadek jego efektywności. Na koniec warto zwrócić uwagę, że dokonując jakichkolwiek czynności powodujących ingerencję w obieg czynnika chłodniczego zawsze należy w takim przypadku dokonać wymiany filtra.