Napis Gwarancja producenta

Pochłaniacz pary paliwa

Zadania układu pochłaniania par paliwa ze zbiornika

W skład układu zasilania paliwem wchodzi system pochłaniania par paliwa. Jest on potrzebny ze względu na lotność benzyny i związane z nią jej parowanie w zbiorniku paliwa. Opisywany układ zapobiega niekontrolowanemu wydostawaniu się oparów benzyny. Jego głównymi częściami są pochłaniacz z aktywnym węglem aktywnym oraz jego zawór regeneracji.

Działanie pochłaniacza pary paliwa

Pochłaniacz oparów benzyny łączy się ze zbiornikiem paliwa. Wydostające się z niego opary absorbowane są przez węgiel aktywny. Kiedy silnik jest włączony, za pomocą zaworu regeneracyjnego pochłaniacz łączy się z kolektorem dolotowym. Dzieje się to w określonych warunkach. Podciśnienie występujące w miejscu połączenia powoduje zasysanie powietrza z oparami z pochłaniacza. Pochłaniacz regenerowany jest dzięki wykorzystaniu sterownika. Polega to na opróżnieniu go z par paliwa. Następuje to po rozgrzaniu jednostki napędowej, a konkretnie katalizatora. Konieczne jest też podjęcie przez sondę lambda regulacji składu mieszanki paliwowej.

Kontrola układu pochłaniania par paliwa

Aby sprawdzić sprawność układu pochłaniania par paliwa należy wykonać następujące czynności:

- ocenić czy pochłaniacz z węglem aktywnym nie jest nieszczelny lub uszkodzony
- sprawdzić czy szczelne i prawidłowo połączone są przewody łączące poszczególne części sytemu
- zbadać rezystancję cewki zaworu regeneracji, powinna ona zwykle wynosić kilkanaście omów
- skontrolować napięcie zasilające zawór, zwykle powinno ono mieć wartość dwunastu Volt, czynność tę przeprowadza się gdy silnik rozgrzany jest to standardowej temperatury roboczej, najpierw należy ocenić sprawność działania sondy lambda - wynika to stąd, ze zawór działa prawidłowo tylko wtedy gdy sonda lambda wskazuje odpowiedni skład mieszanki paliwowo-powietrznej
- zbadać ciągłość przewodów, za pomocą których połączony jest sterownik z zaworem