Napis Gwarancja producenta

Podział amortyzatorów

W samochodach oraz innych pojazdach wykorzystuje się przede wszystkim amortyzatory teleskopowe hydrauliczne albo hydrauliczno-pneumatyczne. Obecnie wyszły już z użycia amortyzatory hydrauliczne ramieniowe.

Biorąc pod uwagę zasadę funkcjonowania amortyzatory można podzielić na:
– jednostronnego działania
– dwustronnego działania

Amortyzatory określane jako jednostronnego działania charakteryzują się tym, ze tłumienie drgań pojawia się tylko w trakcie ich rozciągania. Ma to miejsce dzięki temu, ze zawór tłoka jest w tym czasie zamknięty a olej przemieszcza się przez kalibrowany otwór. Tłumienie drgań nie towarzyszy ściskaniu amortyzatora, gdyż zawór jest w tym czasie otwarty i olej może przez niego swobodnie przepływać. Dzięki zastosowaniu dwóch zaworów, amortyzatory dwustronnego działania spełniają swoja rolę zarówno podczas rozciągania jak i ściskania.

Zważywszy na konstrukcję amortyzatory można podzielić na:
– jednorurowe
– dwururowe

Amortyzatory jednorurowe posiadają jedną komorę roboczą, która stanowi cylinder z przemieszczającym się tłokiem. Na amortyzator dwururowy składają się dwa, ułożone współosiowo cylindry. Tłok pracuje w cylindrze wewnętrznym.

Zastosowany typ czynnika roboczego pozwala wyróżnić amortyzatory:
– hydrauliczne
– hydrauliczno-pneumatyczne

W amortyzatorach hydraulicznych jako czynnik roboczy wykorzystuje się olej amortyzatorowy. W amortyzatorach hydrauliczno-pneumatycznych role czynnika roboczego pełni także olej oraz ponadto gaz. Zwykle jest to azot.

Wartość ciśnienia decyduje natomiast o tym czy amortyzator jest:
– bezciśnieniowy
– niskociśnieniowy
– wysokociśnieniowy

O opisaniu amortyzatora ze względu na ciśnienie, decyduje wartość ciśnienia pod jakim znajduje się umieszczony w nim azot.