Napis Gwarancja producenta

Pompowtryskiwacz

Pompowtryskiwacz wypełnia zadania pompy wtryskowej i wtryskiwacza. Każdemu cylindrowi przyporządkowany jest odrębny pompowtryskiwacz. Paliwo do tego elementu dostarczane jest przewodami, w których nie panuje zbyt wysokie ciśnienie. Jest ono podwyższane w specjalnie do tego przeznaczonej komorze pompowtryskiwacza. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że procesowi poddawana jest niewielka ilość paliwa, co skutkuje jego szybkim przebiegiem. Zarówno wartość uzyskiwanego ciśnienia jak i wtrysk początkowy, wtrysk właściwy a także wielkość dawki są regulowane przy użyciu elektrozaworu. Korzyścią płynącą z takiego działania jest dobre spalanie paliwa oraz stosunkowo wysoka moc przy mniejszym zużyciu mieszanki.

Budowa pompowtryskiwacza

Podstawowym elementem pompowtryskiwacza jest cylinder. W nim pracuje, wykonując ruch posuwistozwrotny tłok-iglica, inaczej tłoczek pompy. Poniżej cylindra umiejscowiona jest komora wysokiego ciśnienia. Zamyka się w niej obieg mieszanki przy pomocy iglicy elektrozaworu. Jeszcze niżej usytuowany jest mechanizm złożony z zaworu przelewowego, podtrzymującej go sprężyny. Jej zadaniem jest także wywieranie nacisku na iglicę wtryskiwacza. Dzięki temu iglica ta zatyka znajdujące się na dole pompowtryskiwacza otwory, przez które dostarczana jest mieszanka do komory spalania. Zastosowanie zaworu przelewowego powoduje, że kiedy jest on przesuwany na dół, mieszanka paliwowa może dalej przemieszczać się ku dołowi cylindra. Paliwo dopływa za pośrednictwem kanalików rozplanowanych wzdłuż bocznych ścianek cylindra. Tłoczek pompy napędzany jest przez wałek rozrządu, z którego ruch przenoszony jest przez rolki dźwigni wtryskiwaczy. Ciśnienie wzrasta w błyskawicznym tempie dzięki temu, że rolka przetacza się po krzywce posiadającej gwałtowne załamanie. Pozostała część krzywki jest ukształtowana łagodnie. Powoduje to płynny ruch rolki. Dzięki temu nie pojawiają się pęcherzyki powietrza w mieszance przekazywanej do komory wysokiego ciśnienia. Paliwo pojawia się w niej, kiedy tłoczek unoszony jest przez sprężynę do góry. Skutkuje to powiększeniem objętości przez komorę. Pompa paliwa może w tej sytuacji dostarczyć do niej mieszankę. W wyniku braku sygnału z ECU iglica elektrozaworu pozostaje nieruchoma co powoduje pozostawienie wszystkich kanalików otwartymi.

Sposób pracy pompowtryskiwacza

W pierwszej fazie pracy pompowtryskiwacza jest on napełniany. Wtrysk wstępny rozpoczyna się w wyniku działania sterownika uruchamiającego elektrozawór, który w wyniku tego usuwa iglicę z gniazda. Iglica zamyka tym samym przepływ między komorą wysokiego ciśnienia a otworami wlotowymi. Ciśnienie rośnie w efekcie ruchu tłoczka pompy ku dołowi. Ciśnienie ściska od dołu sprężynę , unoszą w ten sposób iglicę wtryskiwacza. Następnie sprężyna ściskana jest także od góry. Powoduje to uchylenie zaworu przelewowego. Ciśnienie gwałtownie spada. Iglica wtryskiwacza zostaje umieszczona ponownie w pozycji wyjściowej. Natychmiast po tym kształt krzywki inicjuje ruch tłoczka w dół cylindra. Powoduje to raptowny skok ciśnienia. W wyniku tego sprężyna zostaje ściśnięta z obu stron. W tym momencie dochodzi do wtrysku właściwego.