Napis Gwarancja producenta

Popychacze w układzie rozrządu

Zadania popychaczy

Głównym zadaniem popychacza jest współpraca z krzywką wału rozrządu oraz z trzonkiem zaworu lub laską popychacza.

Podział popychaczy samochodowych silników spalinowych

Popychacze można podzielić ze względu na część lub zespół, z którym współpracują, sposób obsługi, kształt. W pierwszym przypadku wyróżnia się popychacze płaskie, rolkowe i dźwigniowe. Są one wykorzystywane między innymi w silnikach, w których wałek rozrządu znajduje się w kadłubie. Ze względu na sposób obsługi wyróżnia się popychacze mechaniczne i hydrauliczne. Te pierwsze wymagają okresowej kontroli luzu zaworowego. Hydrauliczne są bezobsługowe, nie wymagają kontroli okresowej. Obecnie są najczęściej montowane w silnikach. Ze względu na kształt wyszczególnić można popychacze szklankowe i płaskie. Te pierwsze współpracują z wałkami rozrządu w głowicy. Posiadają na całej długości dużą średnicę. Popychacze płaskie posiadają dużą średnicę tylko w części dolnej. Stosowane są w silnikach, w których wałek rozrządu umieszczony jest we kadłubie.

Budowa popychaczy

Aby zmniejszyć ciężar popychacza płaskiego zmniejsza się jego średnicę w części prowadzącej. Nie wpływa to negatywnie na współpracę talerzyka z krzywką, zmniejsza natomiast masę popychacza, a więc elementu wykonującego ruch posuwisto zwrotny. Popychacze szklankowe mogą mieć regulację luzu hydrauliczną lub ręczną. W przypadku regulacji manualnej, wyposażone są w płytki, przy pomocy których ustawia się luz. Są one usytuowane w specjalnym gnieździe. W popychaczach hydraulicznych, nazywanych także kastorami luzów zaworowych, regulacja odbywa się dzięki wykorzystaniu hydraulicznego kasownika luzu. Jest on zasilany będącym pod ciśnieniem olejem dostarczanym z kanału olejowego. Wytwarzane są w różnych typach. Popychacze są konstruowane tak, aby podczas pracy obracały się. Sprawia to, że równomiernie się zużywają.

Popychacze z rolką

Popychacze z rolką charakteryzują się dużą trwałością, małymi oporami i możliwością przenoszenia większych sił. Z tego względu, mimo wielu wad, do których należy wysoka cena, są one stosowane. Z Aby zapewnić ich ruch posuwisto-zwrotny, w kadłubie lokuje się specjalne rowki albo tuleje prowadzące. Sposób ich pracy uniemożliwia ich obracanie się w głowicy.

Zalety samoczynnej regulacji luzów zaworowych

Automatyczna regulacja luzów zaworowych pozwala na ograniczenie prac serwisowych oraz przyczynia się do zapewnienia niezmiennego środowiska pracy całego układu. Dzięki zastosowaniu jej, zbędna staje się koniczność kontroli luzów zaworowych. Praca silnika i układu rozrządu jest mniej hałaśliwa. Jednostka napędowa pracuje bardziej harmonijnie. Zmniejszone jest również wydalanie toksycznych składników spalin.