Napis Gwarancja producenta

Przepływomierz powietrza

Funkcje i rodzaje przepływomierzy powietrza

Przepływomierz powietrza to inaczej czujnik dzięki któremu dostarczane są informacje dotyczące strumienia – masy – powietrza dostającego się do cylindrów jednostki napędowej. W nowoczesnych samochodach przekazywany przez niego sygnał, wraz z prędkością obrotową wału korbowego stanowi podstawowy zbiór danych przekazywanych do sterownika, w oparciu o który optymalizuje on pracę silnika. Odbywa się to poprzez sterowanie odpowiednimi systemami regulacji. W starszych modelach samochodów wykorzystywano przepływomierze posiadające przesłonę spiętrzającą oraz przepływomierze termoanemometryczne zaopatrzone w wykonane z drutu części grzewcze. Obecnie najczęściej stosowane są przepływomierze termoanemometryczne z warstwowym elementem pomiarowym. Używane są także przepływomierze kalorymetryczne wyposażone w elementy pomiarowe (rezystancyjne). Te ostatnie pozwalają ustalić natężenie strumienia powietrznego przemieszczającego się zarówno w kierunku silnika jak i w odwrotną stronę. Dzięki temu możliwy jest pomiar tak zwanego przepływu zwrotnego powietrza. Na wyjściu przepływomierza powietrza emitowany jest sygnał napięciowy. W rozwiązaniach z najwyższej półki sygnał wyjściowy jest cyfrowy, inaczej częstotliwościowy.

Kontrola przepływomierza powietrza z przesłoną spiętrzającą

Sprawdzenie przepływomierza powietrza z przesłoną spiętrzającą polega na rejestracji przy użyciu miernika albo oscyloskopu sygnału wyjściowego. Pomiar powinien być wykonywany w zmiennych warunkach pracy jednostki napędowej. Powinna być ustawiona prędkość biegu jałowego, a przepustnice powietrza należy otworzyć najbardziej jak to możliwe. Wyniki porównuje się z wartościami napięcia wskazanymi przez wytwórcę. Przepływomierz nie jest sprawny gdy zmierzone napięcie różni się od wzorcowego. W praktyce główną czynnością podczas sprawdzania stanu przepływomierza jest podłączenie oscyloskopu do odpowiednich styków kontrolowanego urządzenia, przy pomocy sond igłowych. Należy przy tym kierować się zawartością schematu połączeń elektrycznych. W taki sam sposób podłącza się końcówki pomiarowe miernika uniwersalnego.

W przypadku stwierdzenia braku sygnału wyjściowego, sprawdzić czy jest do przepływomierza doprowadzone jest zasilanie. Należy to zrobić po wypięciu wtyczki kontrolowanego urządzenia i włączeniu zapłonu. Jeśli wartość napięcia równa jest zeru, sprawdzić trzeba ciągłość przewodów elektrycznych łączących przepływomierz i sterownik. Następnie kontroluje się ciągłość i zmianę rezystancji ścieżki oporowej czujnika położenia przesłony spiętrzającej. Używa się do tego oscyloskopu. Położenie klapy przepływomierza skutkuje zmianą rezystancji między jego stykami. Powinna ona mieścić się w zakresie określonym przez producenta. Dodatkowo należy jeszcze skontrolować czujnik temperatury powietrza, będący częścią przepływomierza powietrza z przesłoną spiętrzającą. Znajduje się on przed przesłoną. Zwykle jest typu NTC. Zasilany jest napięciem pięciu Volt.