Napis Gwarancja producenta

Przewód zapłonowy

Przewód zapłonowy

Prąd, który wykorzystywany jest do zapłonu mieszanki paliwowej w komorze spalania benzynowego silnika spalinowego przepływa z uzwojenia wtórnego cewki zapłonowej do świecy zapłonowej przez rdzeń przewodzący, który jest izolowany tworzywem sztucznym. Charakteryzuje się on wysoką trwałością na długotrwałe działanie wysokiego napięcia. Rezystancja obwodu wtórnego cewki zapłonowej jest zwiększona o od kilku do kilkunastu kiloomów. Wynika to z zakłóceń powstających w układzie zapłonowym, podczas iskrzenia miedzy elektrodami świecy. Aby zwiększyć opór wtórnego uzwojenia cewki, włączany jest szeregowo rezystor, którego zadaniem jest zmniejszanie najwyższej wartości prądu impulsowego, płynącego w obwodzie podczas iskrzenia występującego pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. Rezystor najlepiej niweluje zakłócenia, gdy jest umiejscowiony jak najbliżej ich źródła. Gdy układ zapłonowy jest wyposażony w bezwtryskowy rozdzielacz wirujący rezystor odpowiedzialny za zmniejszanie zakłóceń montowany jest w nasadce świecy lub w nasadce rozdzielacza.

Budowa przewodu zapłonowego

W układzie zapłonowym z bezwtryskowym rozdzielaczem wirującym rdzeń przewodu wysokonapięciowego stanowi linka złożona z kilkunastu ocynkowanych drutów wykonanych ze stali lub miedzi. Ich łączna średnica wynosi około półtora milimetra. Linkę ochrania płaszcz izolacyjny zrobiony z materiału odpornego na wysoką temperaturę. Obecnie do jego wytworzenia stosuje się polwinit. Grubość przewodu wynosi od sześciu i pół milimetra do sześciu i dziewięciu dziesiątych milimetra. Przewód może posiadać zewnętrzny oplot wykonany z ocynkowanych drutów stalowych. Jego zadaniem jest ekranowanie przewodu. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed zakłóceniami. W takim przypadku grubość przewodu zapłonowego wynosi od siedmiu i siedmiu dziesiątych milimetra do ośmiu i jednej dziesiątej milimetra. W przypadku projektowania układu zapłonowego z przewodem ekranowanym należy zwrócić uwagę, że powinien on być jak najkrótszy. Wynika to stąd, że pomiędzy oplotem ekranującym a rdzeniem przewodu występują dodatkowe pojemności, które powodują zmniejszenie zapasu napięcia uzwojenia wtórnego cewki, które potrzebne jest do wygenerowania iskry. W układach zapłonowych statycznych bezrozdzielaczowych rezystancję zapobiegającą zakłóceniom stanowi rdzeń przewodu zapłonowego. Zrobiony jest on z materiału o oporności wynoszącej od kilku do kilkunastu kiloomów na metr. Zazwyczaj jest to pięć i sześć dziesiątych kilooma na metr. Rdzeń oporowy jest ściśle zwiniętą spiralą, która tworzy elastyczną rurkę. Wewnątrz niej znajduje się ferrytowy rdzeń silikonowy. Jest on wykonany na osnowie nici o dużej wytrzymałości. Zwiększa to odporność przewodu zapłonowego na rozciąganie. Tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez przewód zapłonowy polega na koncentrowaniu w rdzeniu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego, wytwarzanego wokół spiralnego przewodu rdzenia w trakcie przepływu impulsów prądu wyładowania iskrowego. Przewody zapłonowe magazynują również energię pola magnetycznego wewnątrz rdzenia. Dzięki temu wydłuża się czas trwania iskry, dzięki czemu poprawieniu ulegają warunki zapłonu. Przewód zapłonowy izolowany jest przez dwie warstwy silikonu o zwiększonej wytrzymałości na działanie wysokich temperatur. Rozdzielone są one oplotem z włókna szklanego. Zwiększa on wytrzymałość wysokonapięciową przewodu. Coraz częściej jako wewnętrzną izolację zamiast silikonu stosuje się materiał termoplastyczny.