Napis Gwarancja producenta

Regulator prędkości obrotowej silnika

Zadania regulatora prędkości obrotowej

Do zadań regulatora prędkości obrotowej w jednostce napędowej o zapłonie samoczynnym należy ograniczenie jej maksymalnej prędkości obrotowej, utrzymanie minimalnej prędkości biegu jałowego, korygowanie prędkości obrotowej oraz wyłączenie dawki rozruchowej. Prędkość obrotowa silnika regulowana jest poprzez ustalanie odpowiedniej dawki paliwa.

Rodzaje regulatorów prędkości obrotowej

Silniki trakcyjne mogą być wyposażone w regulatory prędkości dwuzakresowe lub wielozakresowe. Zadaniem regulatora dwuzakresowego jest ograniczenie maksymalnej prędkości obrotowej silnika oraz utrzymanie minimalnej prędkości biegu jałowego. Prędkości pośrednie regulowane są przez kierowcę. Działanie regulatora wielozakresowego polega na tym, że zakres jego działania jest zależny od położenia zębatki (listwy sterującej). W silnikach trakcyjnych najpowszechniej wykorzystuje się regulatory odśrodkowe. Są one nazywane mechanicznymi. Ich właściwości zależne są od wielkości mas ciężarków (bezładników) a także od sztywności sprężyn.

Budowa dwuzakresowego regulatora prędkości obrotowej

W nieskomplikowanej formie, dwuzakresowy regulator prędkości może składać się dźwigni sterującej, listwy sterującej, sprężyny i talerzyka.

Budowa wielozakresowego regulatora prędkości obrotowej

Prosty wielozakresowy regulator prędkości może być złożony z ciężarka, sprężyny urządzenia wzbogacającego dawkę rozruchową, sprężyny regulatora, dźwigni, płyty ogranicznika, ogranicznika minimalnej dawki, listwy sterującej.

Odśrodkowy regulator prędkości obrotowej

Odśrodkowy regulator prędkości obrotowej spełnia swoją funkcją dzięki temu, że dostosowuje się do chwilowych zmian prędkości obrotowej wału korbowego. Najważniejszym jego elementem jest regulator odśrodkowy, który napędzany jest przez wał korbowy za pośrednictwem przekładni cechujących się niezmiennym przełożeniem całkowitym. Zasada jego działania opiera się na mechanice. Dzięki wzajemnemu sprzężeniu prędkości obrotowe wirujących ciężarków głównego mechanizmu są adekwatne do aktualnych prędkości obrotowych jednostki napędowej.