Napis Gwarancja producenta

Sprężyny zaworowe

Zadania sprężyny zaworu

Do zadań sprężyn zaworowych należy połączenie określonych części układu rozrządu oraz uszczelnienie komory spalania poprzez dociskanie zaworu do gniazda.

Działanie sprężyny zaworu

Sprężyna zapewnia powiązanie kinetyczne poszczególnych elementów w momencie występowania ujemnych przyśpieszeń. Zapobiega w ten sposób utraceniu kontaktu między nimi. W trakcie występowania przyśpieszeń dodatnich części te są dociskane do siebie, w związku z czym sprężyna zaworowa nie pełni w takiej sytuacji żadnej roli. Gdy zawór zostaje zamknięty, sprężyna dociska grzybek do gniazda. Odbywa się to bez względu na wartości ciśnień panujących w komorze spalania, kanale dolotowym i kanale wylotowym głowicy. W trakcie pracy zaworu, sprężyna może wpadać w wymuszone drgania. W materiale z którego jest wykonana występują wtedy dodatkowe naprężenia. Mogą one oddziaływać na zwykłą pracę rozrządu. Gdy częstotliwość drgań własnych sprężyny zrówna się z prędkością obrotową wału rozrządu lub jej wielokrotnością to może wystąpić rezonans.

Właściwości sprężyn zaworowych

Sprężyny zaworowe muszą charakteryzować się odpowiednią sztywnością przy zachowaniu stosunkowo niedużych rozmiarów. Wynika to głównie stąd, że przestrzeń, w której są umieszczane jest niewielka. Jeżeli niemożliwe jest dobranie sprężyny o określonych wymiarach i spełniającej wymogi dotyczące sztywności to stosuje się sprężyny mające zmienną charakterystykę. Można również w takiej sytuacji zastosować podwójną lub w razie potrzeby nawet potrójną sprężynę dla jednego zaworu. W takim przypadku zwoje sprężyn biegną w przeciwnych kierunkach aby nie dochodziło do zakleszczania. Między nimi znajduje się również luz, który powinien wynosić przynajmniej od piętnastu do pięćdziesięciu procent grubości drutu. Sprężyny stosowane w zaworach są tak dobierane aby zachowywać swoje właściwości podczas chwilowych wzrostów częstotliwości obrotów silnika ponad wartości znamionowe („rozbieganie się silnika”). Oprócz wytrzymałości sprężyny obliczonej z zapasem w stosunku do przewidywanych obciążeń pod uwagę bierze się także zmniejszanie jej sztywności w wysokich temperaturach oraz tolerancję jej wykonania.

Nieszczelność zaworu

W przypadku gdy zawór jest nieszczelny mogą wystąpić przedmuchy ładunku z komory i do komory oraz przegrzewanie się gniazda i grzybka zaworu. To z kolei może prowadzić do wypalenia się tych elementów.