Napis Gwarancja producenta

Sprzęgło Haldex

Sprzęgło Haldex odpowiedzialne jest za sterowanie rozdziałem momentu napędowego między osie. Zazwyczaj układy napędowe są tak skonstruowane, że przekazują moment obrotowy na koła przedniej lub tylnej osi. Sprzęgło Haldex jest układem międzyosiowym. Umożliwia ono czasowe, dodatkowe przenoszenie części momentu napędowego silnika do osi nienapędzanej. Ideą jego działania jest przekazywanie momentu napędowego do kół posiadających w danej chwili najlepszą przyczepność do jezdni. Odbywa się to niejako przez manipulowanie liczbą kół napędowych. Jego działanie zależne jest od warunków ruchu, a więc na przykład od ruszania i przyspieszania, jazdy ze stałą szybkością, poruszania się po jezdni mającej różnorodną przyczepność. Sprzęgło Haldex wywodzi się ze sprzęgła wiskotycznego. W sprzęgle wiskotycznym płytki przekazujące napęd łączyły się ze sobą automatycznie. Wynikało to z różnic prędkości obrotowych kół przedniej i tylnej osi. W sprzęgle Haldex płytki przenoszące napęd łączą się ze sobą w sposób kontrolowany. Sterowanie to odbywa się przy wykorzystaniu układu elektroniczno-hydraulicznego.

Zadania sprzęgła Haldex

Do zadań sprzęgła Haldex należy wzmocnienie kontroli trakcji poprzez przenoszenie napędu powyżej 2000 Nm oraz pełne działanie przy jeździe do tyłu i chwilową aktywację przy różnych prędkościach. Inną funkcją tego urządzenia jest wzmocnienie dynamiki pojazdu podczas przyspieszania przez natychmiastową aktywację i dezaktywację oraz całkowitą kontrolę przepływu momentu obrotowego. Jako zadanie sprzęgła Haldex można również wymienić podniesienie bezpieczeństwa samochodu i jego pasażerów, realizowane poprzez pełną integrację z układami trakcji oraz wyłączanie w czasie krótszym niż 60 milisekund.

Budowa sprzęgła Haldex

Sprzęgło Haldex składa się z układów: mechanicznego, hydraulicznego, elektronicznego. W ich skład wchodzą takie części jak wałek napędzający, filtr oleju, sterownik, silnik sterujący, zawór regulacji ciśnienia, czujnik temperatur, sprzęgło wielotarczowe, tłoczki pierścieniowe, akumulator ciśnienia, wałek zdawczy, elektryczna pompa oleju.

Działanie sprzęgła Haldex

Najnowocześniejsze sprzęgła Haldex są urządzeniami mechatronicznymi. Do swojej pracy pobierają dane z takich z układów sterowania silnika, ABS-u oraz z ESP. Sterowanie silnikiem dostarcza informacje o prędkości obrotowej jednostki napędowej oraz usytuowaniu pedału przyspieszenia. Z ABS-u płyną informacje dotyczące prędkości obrotowej kół a także włączenia świateł hamowania. ESP przekazuje sygnały o ruchu obrotowym auta oraz przyspieszeniu wzdłużnym i bocznym. Sprzęgło Haldex steruje stopniem sprzęgnięcia z silnikiem dodatkowo napędzanej osi. Odbywa się to za pomocą układu realizującego. Zawiera on wielotarczowe, mechaniczne, cierne sprzęgło. Jest ono regulowane przez układ hydrauliczny. Składa się on z napędzanej elektrycznie pompy, zbiornika oleju, akumulatora ciśnienia i elektrozaworu. Ten ostatni sterowany jest przy użyciu sygnałów płynących ze sterownika sprzęgła Haldex.