Napis Gwarancja producenta

Sterownik ABS

Zadania sterownika ABS

Sterownik ABS oblicza prędkość obrotową kół na podstawie sygnałów otrzymanych z czujników prędkości obrotowej. Dodatkowo jego zadaniem jest kontrolowanie pracy zwrotnej pompy, wykrywanie przerw w obwodach sterujących elektrozaworami, mierzenie szybkości obrotowej kół jezdnych i określanie prędkości odniesienia, określanie poślizgu kół, badanie okresu wysterowania elektrozaworów układu hydraulicznego, określanie błędów w pomiarach wynikających z zewnętrznych zakłóceń. W przypadku wykrycia w trakcie obliczania prędkości obrotowej kół możliwości utraty przyczepności lub zablokowania koła sterownik generuje sygnały wykonawcze. Inicjują one pracę pompy odprowadzającej i elektrozaworów kół. Sterownik ABS jest regulatorem, który w sposób odpowiedni do aktualnej sytuacji odpowiednio dobiera wartość ciśnienia panującego w układzie hydraulicznym hamulców kół samochodu.

Działanie sterownika ABS

Wpływ na działanie sterownika mają sygnały docierające do niego z czujników prędkości obrotowej kół jezdnych zawierają informacje, na które wpływają takie czynniki jak rodzaj jezdni, po której porusza się auto, wykonywany manewr, zużycie elementów eksploatacyjnych hamulców, zużycie opon. Ponadto jego działanie uzależnione jest od współdziałania kół samochodu z jego silnikiem w momencie działania momentu obrotowego. Pojawia się on podczas gdy koła z lewej i prawej strony auta mają różną przyczepność. Sterownik ABS wyposażony jest w dwa działające niezależnie procesory. Analizują one jednocześnie dane dostarczane im oddzielnie przez pary kanałów, których zadaniem jest sterowanie siłą hamowania kół. Jeżeli system jest trójkanałowy, a więc gdy prędkość kół osi tylnej jest kontrolowana jednocześnie procesor współdziała z kanałem monitorującym tylne koła. Zaletą stosowania dwóch procesorów jest zminimalizowanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości a także zwiększenie szybkości działania w przypadku przetwarzania sygnałów wyjściowych czujników szybkości obrotowej kół jezdnych. Analiza otrzymywanych informacji zajmują się stopnie wejściowe obydwo procesorów. Sygnały impulsowe przekształcane są w ciągi dziesięciobitowe. Poddawane są one cyfrowej eliminacji zakłóceń. Te ostatnie powstają w wyniku drgań osi wywołanych nieprawidłowym działaniem amortyzatorów oraz nierównościami na drodze. Dostosowanym do warunków jazdy poślizgiem, przyspieszeniem lub opóźnieniem kół jezdnych sterują specjalne bloki. Odpowiedni sygnał wyjściowy, jest z nich wysyłany do regulatorów adaptacyjnych. Regulatory te przechowują informację o jeździe samochodu i dostosowują odpowiednio do niej swoje działanie. Skutkiem zachodzących w sterowniku procesów jest wysyłanie sygnałów regulujących adekwatnie do zaistniałej sytuacji pracę elektrozaworów obwodu hydraulicznego hamulców. Wymogi bezpieczeństwa sprawiają, że działanie procesorów sterownika jest kontrolowane przez oddzielne systemy wykrywające ewentualne nieprawidłowości w ich działaniu. Wybór algorytmu działania sterownika wynika głównie z wartości momentu obrotowego, którego działaniu poddany jest samochód.