Napis Gwarancja producenta

System detekcji wyrwy w jezdni

Zadaniem systemu detekcji wyrwy w jezdni jest powiadamianie kierowcy samochodu o zbliżaniu się do zniszczonej nawierzchni. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie wjechania w dziurę w jezdni. Wpływa to na komfort jazdy a także zapobiega uszkodzeniom zawieszenia. Systemy tego typu opierają swoje działanie na osiągnieciach z zakresu informatyki (algorytmy sterowania), mechaniki (mechanizm pozycjonowania czujnika laserowego) oraz elektroniki (czujniki, kamery). Obecnie nie istnieją systemy dedykowane do spełniania opisanych powyżej zadań. Funkcjonują natomiast układy o działaniu zbliżonym. Należą do nich: Volvo City Safety, Volvo Pedestrian Detection System, Mobileye C2-270 oraz BMW Active Cruise Control.

Volvo City Safety

Zadaniem tego systemu jest monitorowanie przestrzeni przed samochodem. Kiedy VCS wykryje niebezpieczeństwo przed jadącym autem informuje o tym kierowcę. W przypadku braku reakcji inicjuje proces awaryjnego hamowania. Działa tylko przy jeździe poniżej trzydziestu kilometrów na godzinę. Potrafi wykryć samochód jadący w odległości do pięciu i pół metra.

Volvo Pedestrian Detection System

Głównym zadaniem tego system jest wykrywanie osób pieszych znajdujących się przed samochodem. W przypadku wykrycia poruszającego się pieszego informuje o tym kierowcę przy pomocy sygnału dźwiękowego i świetlnego. Jeżeli osoba kierująca pojazdem nie zareaguje, VPDS uruchamia hamulce tak aby nie doszło do kolizji. System ten jest skuteczny przy prędkości jazdy nie przekraczającej trzydziestu pięciu kilometrów na godzinę. Nie zareaguje również, gdy wzrost osoby pieszej wynosi poniżej osiemdziesięciu centymetrów.

Mobileye C2-270

Działanie tego system opiera się na zastosowaniu kamery zwróconej w kierunku jazdy samochodu. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu rozpoznaje ona takie obiekty jak osoba piesza, pojazd, rowerzysta. Potrafi również rozpoznać linie znajdujące się na drodze, oddzielające pasy ruchu. W przypadku zbliżania się do któregoś z wymienionych obiektów Mobileye włącza alarm.

BMW Active Cruise Control

Jest to aktywny tempomat stosowany w samochodach marki BMW. Do jego zadań należy utrzymywanie określonej prędkości oraz odpowiedniego odstępu od pojazdu jadącego z przodu. Działa przy prędkości jazdy wynoszącej powyżej trzydziestu kilometrów na godzinę i poniżej stu osiemdziesięciu kilometrów na godzinę. W przypadku wykrycia zagrożenia samoczynnie uruchamia hamulce. Przy prędkościach poniżej trzydziestu kilometrów na godzinę i powyżej stu osiemdziesięciu kilometrów na godzinę BMW Active Cruise Control ostrzega kierowcę o niebezpieczeństwie poprzez uruchomienie sygnału alarmowego (akustycznego i wizualnego).