Napis Gwarancja producenta

System kontroli ciśnienia w oponach

System kontroli ciśnienia w oponach informuje kierowcę kiedy jest ono za niskie. Najpopularniejszy powodem schodzenia powietrza jest jego stopniowa utrata. Pozostaje ona niezauważona przez użytkownika pojazdu. Aby nie doprowadzić do fatalnych skutków wywoływanych przez zbyt niskie ciśnienie w oponach stosowane są takie systemy wczesnego ostrzegania jak ITS, TPMS czy DDS

Intelligent Tire System (ITS)

Intelligent Tire System Znaczy w języku angielskim System Inteligentnej Opony. Jego działanie polega na pomiarze ciśnienia powietrza bezpośrednio w oponie. Jego części składowe to główny odbiornik oraz cztery moduły mierzące działające bez źródła energii. Biorąc pod uwagę temperaturę opon mierzą bieżące ciśnienie w oponach. Dane te przesyłane są bezprzewodowo do centralnego odbiornika. Dzięki temu, że ITS ma możliwość komunikacji z systemami elektronicznymi samochodu, informacje o temperaturze opon i panującym w nich ciśnieniu powietrza prezentowane są na wyświetlaczu znajdującym się w zasięgu wzroku kierowcy.

Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

Tire Pressure Monitoring System znaczy w języku angielskim System Monitorowania Ciśnienia w Oponach. Podobnie jak ITS dokonuje pomiaru ciśnienia powietrza bezpośrednio w oponach. Tworzy go odbiornik główny (ECU) oraz cztery moduły umiejscowione na felgach kół. Podobnie jak ITS badają one temperaturę opon oraz wielkość panującego w nich ciśnienia powietrza. W odróżnieniu od wyżej opisanego systemu TPMS potrafi także w sposób samoczynny ustalić położenie opony wykorzystując do tego celu elektroniczny system hamulcowy (EBS). Zbierane przez ten system dane prezentowane są na wyświetlaczu deski znajdującym się na desce rozdzielczej samochodu. Ponadto połączenie TPMS z EBS daje możliwość zastosowania dodatkowych funkcji, bez potrzeby wykorzystywania specjalnych sensorów.

Deflation Detection System (DDS)

Deflation Detection System w języku angielskim znaczy System Wykrywania Utraty Powietrza (DDS). Różni się od ITS i TPMS, że do swojej pracy wykorzystuje nieswoje czujniki. Funkcjonuje w oparciu o dane przesyłane z czujników ABS. Możliwe jest to dzięki temu, że spadek ciśnienia w oponie wywołuje zmianę promienia opony. Będące efektem tego zmiany w sygnale prędkości wychwytywane są przez odpowiednie urządzenia elektroniczne.

Sygnalizacja niskiego ciśnienia w oponach

Prosty system monitorowania ciśnienia w oponach ostrzega użytkownika pojazdu kiedy spadnie ono poniżej ustalonej wartości granicznej, przy pomocy zapalającej się lampki ostrzegawczej, usytuowanej w na desce rozdzielczej samochodu. System rozbudowany wskazuje przy użyciu lampek kontrolnych umieszczonych na desce rozdzielczej spadek ciśnienia do wartości niższej od wymaganej w poszczególnych kołach.