Napis Gwarancja producenta

System stabilizujący tor jazdy (ESP)

Zadania systemu stabilizacji toru jazdy

Głównym zadaniem systemu stabilizującego tor jazdy jest zapobiegnięcie poślizgom bocznym. ESP odpowiada za utrzymanie kierunku jazdy oraz odpowiednie sterowanie kierownicą w sytuacjach kiedy kierowca postępuje nieadekwatnie do zaistniałych warunków. Jeżeli informacje przekazywane do sterownika są niezgodne z danymi zawartymi w jego oprogramowaniu to w pewnym stopniu przejmuje on kontrolę nad prowadzeniem pojazdu. Wysyłane przez niego sygnały powodujące wybiórcze hamowanie kół są traktowane przez system odpowiadający za jazdę jako priorytetowe w stosunku do sterowania samochodem przez kierowcę przy pomocy pedałów przyśpieszenia i hamulca. Reakcja systemu stabilizującego tor jazdy następuje zazwyczaj jeszcze przed wystąpieniem poślizgu bocznego. ESP sugeruje również kierowcy odpowiednie sterowanie kierownicą poprzez określone wpływanie na działanie układu wspomagania jej przekładni. Osoba kierująca pojazdem może zignorować te sygnały poprzez mocniejsze przytrzymanie kierownicy.

Budowa systemu stabilizacji toru jazdy

ESP składa się z części i układów pełniących różne funkcje w samochodzie, do których należą między innymi ABS, EBV czy ASR oraz z elementów specjalnie jemu dedykowanych. Podstawę działania systemu stanowią czujniki obrotowej prędkości kół, sterowniki, zespół hydrauliczny, czujnik skręcania kierownicy, czujniki ruchu obrotowego wokół osi pionowej i czujniki przyśpieszeń bocznych.  

Działanie ESP

Aby funkcjonowanie systemu ESP było skuteczne, sterownik musi bez przerwy przetwarzać mniej więcej siedemdziesiąt parametrów napływających do niego z czujników. Potrzebne do jego działania informacje dotyczą prędkości obrotowej kół, przechylenia samochodu, jego prędkości i przyśpieszenia wzdłużnego i poprzecznego, skręcenia kierownicy, stabilności toru jazdy, ciśnienia płynu hamulcowego w przewodach, nacisku poszczególnych kół na nawierzchnię, ciśnienia powietrza w oponach, różnicy w wysokości bieżnika i formy bieżnika kół, aktualnego momentu napędowego przekazywanego na koła napędowe. Wyrównujący moment obracający przeciwdziałający obrotowi będącemu wynikiem podsterowności lub nadsterowności samochodu zostaje wywołany dzięki przyhamowaniu odpowiednich kół. Ponadto system stabilizujący tor jazdy ma możliwość zwiększenia prędkości samochodu w razie potrzeby przez sterowanie pracą silnika. Tak więc z powyższego opisu wynika, że ESP wypełnia swoje zadania przez kierowanie pojazdem przede wszystkim przy pomocy selektywnego hamowania poszczególnych kół oraz przyśpieszania obrotów kół napędowych. Należy jednak pamiętać, że jest on skuteczny tylko do momentu, w którym nie zostaną przekroczone graniczne wartości sił przyczepności kół do nawierzchni drogi.

Działanie systemu stabilizacji toru jazdy jest sygnalizowane kierującemu przez miganie odpowiedniej lampki na tablicy rozdzielczej samochodu. Aktywowanie ESP oznacza jednocześnie, że prowadzenie samochodu odbywa się na granicy bezpieczeństwa w związku z czym należy podjąć czynności mające na celu zapobiegnięcie potencjalnemu wypadkowi (na przykład zmniejszyć prędkość jazdy).