Napis Gwarancja producenta

Sztywne przewody hamulcowe

Zadania sztywnych przewodów hamulcowych

Do zadań sztywnych przewodów hamulcowych należy przenoszenie ciśnienia wytworzonego w pompie hamulcowej do hamulców poszczególnych kół samochodu.

Warunki pracy przewodów hamulcowych

Oprócz ciśnienia na przewody hamulcowe oddziałują czynniki zewnętrzne. Należą do nich uderzenia kamieni, działanie soli, ługu i wilgoci, wysokie i niskie temperatury będące wynikiem oddziaływania klimatu i układu wylotowego. Ze względu na wyszczególnione czynniki, hamulce projektuje się tak aby przewody do nich prowadzące były jak najbardziej osłonięte. Cel ten osiąga się na przykład przez prowadzenie ich po tylnej osi, po stronie przeciwnej do kierunku jady. W celu zminimalizowania wpływu gorących gazów wylotowych na płyn hamulcowy, przewody i elementy układu wylotowego rozmieszcza się tak, aby znajdowały się jak najdalej od siebie. Jeżeli jednak konstrukcja jest zaprojektowana tak, że przebieg tych układów krzyżuje się, to stosuje się wtedy osłony w postaci rur. Ma to zapobiec przede wszystkim ocieraniu się przewodów hamulcowych o wydech.

Budowa sztywnych przewodów hamulcowych

Przewody hamulcowe sztywne wytwarza się ze stali. Posiadają galwaniczną powłokę ochronną wykonana z miedzi i cynku. Dodatkowo zabezpieczone są warstwą zrobioną z chromowanego tworzywa sztucznego. Dawniej stosowano miedziane przewody hamulcowe. Rozwiązanie to ma jednak poważną wadę. Podczas wyginania na zimno przewody wyprodukowane z miedzi ulegają utwardzeniu. Z tego względu mogą pękać pod wpływem drgań. Promień zagięcia sztywnych przewodów hamulcowych nie może być mniejszy niż ich trzykrotna średnica zewnętrzna. Brak odpowiedniego zabezpieczenia przewodów hamulcowych przed oddziaływaniem wysokich temperatur wytwarzanych w trakcie pracy przez katalizator może powodować powstawanie pęcherzyków gazu w płynie hamulcowym.

Wymiana przewodów hamulcowych

W trakcie kontroli sprawdza się czy przewody nie są odkształcone w wyniku oddziaływania mechanicznego, na przykład w wyniku uderzenia kamienia lub oparcia płyty podłogowej o jakąś przeszkodę. Zwraca się uwagę również czy nie ma śladów korozji i nieszczelności. Uszkodzony w jakikolwiek sposób przewód należy bezzwłocznie wymienić. Wymiana przewodów hamulcowych sztywnych w popularnych modelach samochodów, posiadających odpowiednie złącza polega na stosowaniu gotowych, odpowiednio wygiętych elementów. W warsztatach dostosowuje się przewody hamulcowe zazwyczaj w przypadku pojazdów specjalnych, nietypowych zleceń lub w sytuacjach awaryjnych. Wyginając przewody hamulcowe należy użyć specjalnego urządzenia, które pozwoli na przeprowadzenie tej czynności niepowodujące zmniejszenia średnicy otworu wewnętrznego. Po nadaniu pożądanego kształtu przewód należy przyciąć do odpowiednich rozmiarów. Przygotowanie przewodów hamulcowych do wymiany kończy wywinięcie ich zakończeń (SAE lub DIN). Przed wywinięciem drugiego końca konieczne jest nasunięcie na niego tzw. baryłki.