Napis Gwarancja producenta

Tarcze hamulcowe

Ze względu na to, że tarcze hamulcowe są elementami układu hamulcowego samochodu najbardziej narażonymi na duże obciążenia, ich jakość oraz konstrukcja mają decydujące znaczenie dla funkcjonowania hamulców. Na skuteczność hamulców w dużej mierze wpływa jednorodność materiału, z którego wykonane są tarcze oraz ich kształt geometryczny. W trakcie hamowania, energia wyzwalana podczas tego procesu zostaje przekazana tarczom hamulcowym, skąd z kolei następuje jej oddanie do otoczenia. Tarcze hamulcowe mogą rozgrzać się do temperatury nawet ośmiuset stopni Celsjusza. Aby hamulce były gotowe do pracy przy kolejnym hamowaniu, muszą być szybko schłodzone. Innymi słowy ciepło musi być skutecznie odprowadzone ze strefy tarcia. W przypadku nadmiernie nagrzanych tarcz hamulcowych występuje zjawisko „fadingu”, czyli zanikania siły tarcia w wyniku znacznego nagrzania się elementów ciernych.

Jakość tarcz hamulcowych

Ze względu na ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa, jakość tarcz hamulcowych kontrolowana jest bardzo dokładnie już podczas produkcji. Z tego też powodu są one poddawane dużej liczbie badań. Tarcze są dostosowywane do właściwości okładzin ciernych. Po odlaniu poddawane są badaniu rentgenograficznemu. Jego celem jest wykrycie mogących wystąpić wad materiałowych. Po skończeniu obróbki mechanicznej kontrolowane są wymiary, rozłożenie twardości, kształt, równoległość powierzchni ciernych, chropowatość powierzchni ciernych. Dopuszczalne odchylenie równoległości powierzchni ciernych wynosi dziesięć mikrometrów. Maksymalna chropowatość powierzchni ciernych nie może przekraczać jednego i dwóch dziesiątych mikrometra. Wyróżnia się tarcze hamulcowe jednoczęściowe, czyli pełne i tarcze hamulcowe podwójne, czyli wentylowane. W tarczach hamulcowych podwójnych, między dwiema tarczami pełnymi umiejscowione są żebra, dzięki którym odbywa się chłodzenie wewnętrzne.

Wymiana tarcz hamulcowych

Do niebezpiecznych sytuacji mogą doprowadzić pęknięcia, rdza, żłobki pojawiające się na tarczy oraz zbyt mała jej grubość. Tarcze są mało odporne na uderzenia. Ze względu na zużywanie się tarcz, należy je wymieniać po dwóch lub trzech wymianach elementów ciernych. Zapobiega to wpływowi rdzy i zmniejszeniu się właściwości ciernych. Ponad tygodniowe nieużywanie samochodu może doprowadzić do korozji elektrochemicznej między elementami ciernymi a samą tarczą. Może ona spowodować tzw. ślady przestoju, czyli zmiany materiałowe o głębokości nawet do kilku milimetrów. Zjawisko to ma miejsce w wyniku działania wody, także pary wodnej, która staje się elektrolitem. Jego działanie zwiększa obecność soli. Tarcze hamulcowe należy wymienić jeżeli stwierdzi się występowanie śladów przestoju.

Zapraszamy do zakupu tarcz hamulcowych w naszej hurtowni znajdującej się w Szczecinie (Zachodniopomorskie) lub w prowadzonym przez nas sklepie internetowym esamochodoweczesci.pl.