Napis Gwarancja producenta

Układ dodatkowego skrętu kół

Układ dodatkowego skrętu kół, inaczej aktywny układ kierowniczy jest jednym z systemów stabilizacji toru jazdy – obecnie najbardziej zaawansowanym. Układy mniej zaawansowane technologicznie wykorzystują do utrzymania stabilnego toru jazdy zmianę sił wzdłużnych a więc siły napędowej i siły hamowania. Układ dodatkowego skrętu kół osiąga ten cel przy pomocy elektronicznie sterowanej zmiany kąta skrętu kół. Odbywa się to przez zastosowanie silnika elektrycznego. Jest on połączony z przekładnią planetarną współpracującą z wałem wejściowym przekładni kierowniczej. System zbiera i analizuje informacje o warunkach ruchu i jego rodzaju z ESP. Dzięki temu, w trakcie skręcania niejako poprawia poczynania kierowcy. W zależności od docierających do układu danych dodatkowo zwiększa lub zmniejsza stopień skrętu kół.

Spełnienie przedstawionych powyżej zadań można osiągnąć wykorzystując kierowane tylne koła. Podobnie jak przy zastosowaniu układu dodatkowego skrętu kół z przodu, tak i z tyłu regulowanie odbywa się dzięki informacjom płynącym z ESP. Oczywiście stopień maksymalnego skrętu tylnych kół w takim przypadku jest o wiele mniejszy niż przy kołach przednich. Kąty skrętu tylnych kół mogą być odwrotne do kątów skrętu kół przednich aby polepszyć właściwości zwrotne samochodu. Należy jednak zaznaczyć, że ma to miejsce tylko przy wykonywaniu manewrów z niewielką szybkością. Przy większej szybkości koła tylne skręcają w tę samą stronę co koła przednie. Dzięki temu zwiększa się podsterowność samochodu, co z kolei przekłada się na polepszenie stateczności jego ruchu.

Do prawidłowego obliczenia momentu stabilizacyjnego kół kierowanych brane są wartości określające masę całkowitą samochodu, rozstaw osi, odległość środkowego punktu ciężkości od osi tylnej, odległość środkowego punktu ciężkości od osi przedniej, promień dynamiczny opony, kąt pochylenia koła, kąt pochylenia osi zwrotnicy, kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy, odległość środka koła od osi zwrotnicy mierzona wzdłuż osi koła, podłużny promień zataczania, poprzeczny promień zataczania, współczynnik odporności na boczne znoszenie kół osi przedniej, współczynnik odporności na boczne znoszenie kół osi tylnej, ramię momentu stabilizacyjnego opony, sztywność boczną opony.

W praktyce działanie układu dodatkowego skrętu kół polega na tym, że podczas na przykład wolnej jazdy w mieście, kierowca wykonuje tylko niewielkie ruchy kierownicą, a dodatkowy skręt kół realizowany jest przez omawiany w niniejszym tekście układ. Mniejsze ruchy kątowe kierownicą, dają pożądane kąty skrętu kół, jednocześnie zmniejszając siłę wywieraną przez kierowcę. W trakcie jazdy z dużą prędkością układ dodatkowego skrętu kół zabezpiecza na przykład przed zbyt gwałtownym ruchem kierownicą, mogącym spowodować utratę przyczepności. Wynika to stąd, że silnik elektryczny z układem planetarnym powoduje odpowiednie zmniejszenie kąta skrętu kół.

Podczas gdy silnik elektryczny nie wykonuje swoich funkcji, manipulowanie kołem kierownicy oddziałuje bezpośrednio na główną przekładnię kierowniczą. Podobnie jak w mniej zaawansowanym technologicznie układzie kierowniczym, efektem jest proporcjonalne skręcanie kół. Tego typu konstrukcja umożliwia także interwencję użytkownika samochodu w pracę automatycznie działającego systemu.