Napis Gwarancja producenta

Ustawienie lusterek samochodu

Jak powszechnie widomo lusterka służą do oglądu sytuacji za samochodem. Jednak bez względu na to jak są ustawione nie pozwalają na pełny przegląd przestrzeni rozciągającej się za samochodem. Jej część jest nieosiągalna dla oczu kierowcy. Chodzi o tak zwane „martwe pole”. Jego występowanie wynika z ustawienia lusterek względem wzroku osoby prowadzącej samochód. Jest ono tak zaaranżowane aby widoczne były w lusterkach fragmenty samochodu. Oprócz wglądu w sytuację występującą za pojazdem ułatwia to również manewrowanie, na przykład parkowanie równoległe. Zobaczenie co dzieje się w martwym polu możliwe jest tylko przez spojrzenie przez ramię do tyłu. Postępowanie takie może być jednak niebezpieczne ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na drodze. Moment braku kontroli nad jazdą do przodu może zakończyć się wypadkiem. Ustalenie rozmiarów martwego pola nie jest możliwe, dlatego że wpływ na nie ma wiele właściwości, ulegających zmianom. Zalicza się do nich wielkość kształt samochodu, wzrost prowadzącego auto i jego pozycja przed kierownicą, ustawienie lusterek oraz bieżąca pozycja głowy kierowcy. Odpowiednie uregulowanie tych czynników pozwala na zminimalizowanie wielkości martwego pola a nawet jego całkowite zniwelowanie.

Niektóre nowoczesne samochody wyposażone są w specjalne systemy wspomagające kierowcę w określeniu sytuacji występującej w martwym polu. Są one szczególnie pomocne podczas zmiany pasa ruchu na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jednak ich zakres obejmuje tylko krótki obszar martwego pola. Jak już wcześniej zostało wspomniane istnieje możliwość takiego ustawienia lusterek samochodu aby martwa strefa nie występowała. Nie jest to jednak proste. Regulowanie pozycji lusterek powinno odbywać się według następujących zasad:

- lusterko wsteczne powinno być ustawione w pozycji zapewaniającej widzenie wszystkiego co znajduje się za samochodem centralnie
- lusterko boczne lewe (od strony kierowcy) powinno znajdować się w pozycji umożliwiającej widzenie w nim niewielkiego fragmentu samochodu po zwróceniu wzroku w stronę szyby bocznej znajdującej się postronnie osoby prowadzącej pojazd
- lusterko boczne prawe, znajdujące się po stronie pasażera powinno być ustawione analogicznie, a więc tak aby kierowca po skierowaniu ku niemu oczu, widział w nim fragment nieduży samochodu
- kierowca samochodu, siedząc w pozycji wyprostowanej nie powinien widzieć w bocznych lusterkach w ogóle prowadzonego samochodu

Ustalenie pozycji lusterek zgodnie z opisanymi powyżej zasadami umożliwia nie tylko wyeliminowanie martwego pola ale także dzięki temu unika oślepienia przez odbijające się w światła innych samochodów . Na koniec warto jeszcze wspomnieć o lusterkach sferycznych. Ich konstrukcja zwiększa zakres widoczności co przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa podczas zmiany pasa ruchu. Ich projekt oparty jest na dwuczęściowej powierzchni, lekko zakrzywionej na zewnątrz.