Napis Gwarancja producenta

Wał rozrządu

Zadania wałów rozrządu

Wał rozrządu otwiera i zamyka zawory. Odbywa się to przy pomocy krzywek. Dodatkowo stosowany jest do napędzania innych mechanizmów, takich jak na przykład pompa olejowa, pompa wtryskowa, pompowtryskiwacz, aparat zapłonowy.

Budowa wałów rozrządu

Na wale rozrządu montuje się czopy łożyskowe, czop na którym osadza się koło napędowe oraz krzywki napędzające dźwigienki. Wałek rozrządu jest zazwyczaj jednorodnym elementem wraz z krzywkami. Może być pełny lub przewiercony wzdłuż. W tym drugim przypadku ma mniejszą masę. Poza tym, kanałem w wale doprowadzany jest olej do czopów, krzywek i dźwigienek zaworowych (przez dodatkowe otwory poprzeczne). Dzięki temu zapewnione jest smarownie wszystkich powierzchni oraz ciągłe utrzymywanie się filmu olejowego. Kształty krzywek zaworów dolotowych i wylotowych w silnikach wysokoobrotowych są różne. W jednostkach napędowych wolnoobrotowych i średnioobrotowych są one zwykle takie same. Jeżeli zastosowana jest zmienna faza rozrządu do krzywki mogą być przesuwane. Wały rozrządu są tak projektowane aby były jak najbardziej sztywne i możliwie sztywno osadzone w silniku. Muszą mieć także podwyższoną odporność na skręcanie i zginanie. Czopy są umieszczane jak najbliżej krzywek aby zminimalizować działanie niekorzystnych sił. Jednostki czterosuwowe są tak projektowane, aby wał rozrządu obracał się dwa razy wolniej niż wał korbowy. Aby zapewnić większą sztywność wałka głowicy, wał rozrządu jest podpierany co jeden lub dwa zestawy krzywek.

Umiejscowienie wału rozrządu

Wałek rozrządu może być umieszczony w różnych miejscach. Najczęściej jest to głowica (OHC – Over Head Camshaft). Dawniej był on zwykle umieszczany w bloku silnika (OHV– Over Head Valve). Jeżeli na cylinder przypada więcej niż dwa zawory to często stosuje się dwa wałki rozrządu (DOHC) lub po jednym wałku rozrządu przypadającym na jeden rząd cylindrów. W silnikach widlastych mogą być stosowane rozwiązania polegające na zastosowaniu jednego wałka dla jednego rzędu cylindrów lub jednego wałka usytuowanego w rozwidleniu.

Montaż wałów rozrządu

Sposób montażu wałka rozrządu uzależniony jest od konstrukcji jednostki napędowej. Jeżeli wał usytuowany jest w kadłubie silnika, zwykle jest on wsuwany od przodu. Jeżeli wałek znajduje się w głowicy to jest wkładany od góry . Osadza się go w gniazdach łożyskowych czopów głównych i przykręca podpory śrubami.