Napis Gwarancja producenta

Wentylator ze sprzęgłem lepkościowym

Wentylatory ze sprzęgłem lepkościowym stosowane były w układzie chłodzenia w niektórych samochodach osobowych. Obecnie często są wykorzystywane w autach ciężarowych. Ich napęd pochodzi od wału korbowego jednostki napędowej. Przekazywany jest przy pomocy pasa. Nowoczesne sprzęgła lepkościowe stosowane w wentylatorach załączane są przy użyciu elektromagnesu. Są one kontrolowane przez system diagnostyki pokładowej. Ich analiza skupia się między innymi na porównaniu szybkości obrotowej wału korbowego i wentylatora.

Kontrola wentylatora ze sprzęgłem lepkościowym

Sprawdzenie wentylatora ze sprzęgłem lepkościowym wykonywane jest przy użyciu testera diagnostycznego. Wynika to stąd, że omawiana część wyposażona jest w hallotronowy czujnik prędkości obrotowej. Kontroli podlega również obwód elektrycznego sterowania wentylatora. Chodzi między innymi o zmierzenie rezystancji cewki elektromagnesu, zbadanie ciągłości przewodów, sprawdzenie czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Należy również ocenić stan zasilania czujnika hallotronowego a także sprawdzić jego sygnał wyjściowy. Aby prawidłowo przeprowadzić kontrolę wentylatora ze sprzęgłem lepkościowym sterowanym bimetalem, należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzić, czy nie ma żadnych wycieków oleju ze sprzęgła lepkościowego
- zobaczyć czy nie jest zanieczyszczony bimetaliczny czujnik załączania sprzęgła wentylatora
- zbadać czy obracany ręką wentylator przy zimnym silniku obraca się bez konieczności użycia większej siły, natomiast czy przy jednostce napędowej rozgrzanej stawia opór (należy to sprawdzić przy zgaszonym silniku)
- porównać szybkość obrotową wału korbowego i wentylatora, w przypadku silnika rozgrzanego różnica nie powinna wynosić więcej niż od pięciu do dziesięciu procent, przy wzięciu pod uwagę przełożenia przekładni pasowej, różnica ta powinna być tym większa im zimniejsza jest jednostka napędowa

Kontrola różnicy w szybkości wentylatora i wałku korbowego silnika dokonuje się za pomocą tachometru, czyli obrotomierza z paskiem odblaskowym.

Symptomy sprzęgła lepkościowego

Do typowych objawów mogących wskazywać na awarię sprzęgła lepkościowego należą:

- podwyższona temperatura chłodziwa
- zbyt duży hałas generowany przez pracujący wentylator
- łopatki wentylatora obracające się z taka samą szybkością jak sprzęgło wentylatora

Hałas, o którym mowa powyżej, najczęściej spowodowany jest przez uszkodzenie łożysk.