Napis Gwarancja producenta

Wziernik kontrolny w klimatyzacji samochodowej

Zadania wziernika kontrolnego

Wziernik kontrolny służy do sprawdzania stanu i ilości czynnika chłodniczego.

Usytuowanie wziernika kontrolnego

Wziernik powinien być zamontowany tuż przed zaworem rozprężnym. W klimatyzacji samochodu jest on najczęściej umieszczony na wyjściu ze skraplacza.

Kontrola płynu chłodniczego

Aby zawór rozprężny działał prawidłowo, czynnik chłodniczy musi przepływać bez zakłóceń. Mogą one być wywoływane przez powstające w nim pęcherzyki gazu. Ich pojawienie się oznacza, że w obiegu jest zbyt mało czynnika. Może to być wywołane jego niedostatkiem lub zanieczyszczeniem filtra. Za małe ciśnienie sprawia, że część czynnika chłodniczego przechodzi w stan gazowy przed dotarciem do parownika. Tak samo dzieje się gdy do przewodu układu dostanie się ciepło. Z tego powodu konieczne jest odpowiednie odizolowanie przewodów układu obiegu czynnika chłodniczego od rozgrzewających się części silnika i układu wylotowego. Przepływ czynnika chłodniczego bez obryzgiwania szkła wziernika oznacza, że proces przebiega prawidłowo. Jeżeli szkło jest obryzgiwane przez przepływający czynnik chłodniczy to oznacza, że występują jakieś problemy. W takim przypadku należy odnaleźć ich przyczynę.

Urządzenia z czynnikiem chłodniczym R134a

W urządzeniach, w których wykorzystuje się czynnik chłodniczy R134a pęcherzyki gazu występują również gdy jego ilość jest prawidłowa. Dlatego w tym przypadku obserwowanie zachowania się czynnika chłodniczego przez wziernik kontrolny nie pozwala na prawidłową ocenę jego stanu. Z tego względu urządzenia, w których stosuje się czynnik chłodniczy R134a zazwyczaj nie posiadają wziernika kontrolnego.

Kontrola wilgotności czynnika chłodniczego

Wziernik posiada wskaźnik wilgotności w postaci elementu papierowego. Jeżeli ma on kolor niebieski lub zielony, to oznacza, ze czynnik chłodniczy jest pozbawiony wody. W przypadku przybrania przez niego koloru żółtego lub różowego należy jak najszybciej wymienić wkład osuszacza filtrującego, ponieważ zmiana barwy sygnalizuje zawartość wody w czynniku chłodniczym.